ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;">

Content View Hits : 958267

ร่วมใจลดภัยพิบัติ

More Articles...

ห้องเรียนวิบัติ ขัดเกลาสู่หายนะจากสาธารณภัย

จากการศึกษาสภาพห้องเรียนจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ได้ภาพของห้องเรียนวิบัติอย่างชัดเจนที่จะเป็นบ่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในสังคม อยู่มากถึง 9 ห้องเรียน  จากตัวแปรต้น ทั้งหมด 15 ห้องเรียนที่ใช้ศึกษาวิจัย

อ่านเพิ่มเติม...

อุ้มชูปรสิตที่ภารกิจรับจ้างสร้างความคลุมเครือ

ภารกิจรับจ้างสร้างความคลุมเคลือหรืออย่างไรกัน

สถาบันคลุมสมองของไทย (TDRI)ได้เผยแพร่ผลการประเมินฉากทัศน์อนาคตจากภาวะโลกรวนของไทย  4 ฉากทัศน์ คือ

1. ไทยหม่น (Gloomy)

2. ไทยหมองมลพิษ (Brownie)

3. ไทยผลิบาง (Green but vulnerable)

4. ไทยยืดหยุ่นและยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม...

น้ำท่วมฉับพลันแบบไม่ได้ตั้งตัว

อุทกภัยเปลี่ยนไป : จากทยอยเพิ่มระดับสูงขึ้น นับวันจะเปลี่ยนเป็นแบบฉับพลันเพิ่มมากขึ้น

เดิมคนไทยจะคุ้นชินกับเหตุการณ์อุทกภัยทั้งที่เกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากปัญหาระบบระบายน้ำที่มักใช้เวลาหลายๆชั่วโมงหรือเป็นวันกว่าที่น้ำจะท่วมสูง ทำให้ผู้ประสบภัยมีเวลาเตรียมตัวในการอพยพ  แต่นับจากปี 2564 คนไทยประสบกับสถานการณ์น้ำท่วมแบบฉับพลันแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว  ในหลายๆ จังหวัด เช่น ที่จังหวัดสุโขทัย https://www.bangkokbiznews.com/news/962162 จังหวัดเชียงราย https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6558502 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/951923 จังหวัดนครราชสีมาที่อำเภอปากช่อง  อำเภอเมืองนครราชสีมา https://www.youtube.com/watch?v=-JOiqdvPfWQ จังหวัดพัทลุง https://www.youtube.com/watch?v=jR07GSo24FY จังหวัดขอนแก่น https://mgronline.com/local/detail/9640000099113 โดยมาจากปัจจัย 2 ปัจจัยหลัก คือ ปรากฏการณ์ฝนตกหนัก และแหล่งกักเก็บน้ำ/ฝาย/อ่างเก็บน้ำแตก

อ่านเพิ่มเติม...

ความทรงจำทางวัฒนธรรมภัยพิบัติ

ความทรงจำทางวัฒนธรรมภัยพิบัติ

ปล่อยให้ความเสี่ยงต่อภัยพิบัติถาโถมเรายิ่งขึ้น ด้วยมรดกของเผด็จการรัฐราชการ ภายใต้การปกครองแบบกึ่งทาสกึ่งเท่าเทียม สภาพแวดล้อมไม่เพียงด้านทรัพยากรธรรมชาติ แต่ในด้านสังคม เราก็ไม่มีใครทำให้เราคิดได้ ไม่ว่าจะนักวิชาการในสถาบันการศึกษาระดับต่างๆ และนักวิชาการที่ได้ชื่อว่าอิสระก็ตาม แม้เราอาจจะไม่ต้องการวิธีการที่ซับซ้อนมากนัก เพียงเรื่องเล่าซื่อๆ  ตรงๆ ก็มีน้อยเต็มที ทำให้เราลืมเลือนความทรงจำทางวัฒนธรรมภัยพิบัติ

อ่านเพิ่มเติม...

ปัญหาความไร้ประสิทธิภาพของรัฐที่ปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและวิกฤติ

เยาวชนเห็น รัฐปรสิตไม่เห็น

ความไร้ประสิทธิภาพของรัฐ ที่ไม่สามารถปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์วิกฤต หากมองเปรียบเทียบกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ พอจะเห็นรูปแบบ/พฤติกรรมที่เป็นสาเหตุของความไร้ประสิทธิภาพ ดังนี้

1. คนภายในรัฐปรสิตจะติดกรอบเวลา เจ้าหน้าที่บางคนจะถูกครอบงำอยู่ภายในกรอบเวลาของรัฐปรสิตตลอด 24 ชั่วโมง เสพสื่อเก่าที่มีโครงสร้างวิธีคิดและเนื้อหาที่เคยเป็นมา(ซึ่งยุคนี้ก็ต้องเรียกยุค 3 ป.+ยุคอยุธยา) เยาวชนจะไม่มีกรอบเวลามองย้อนหลัง มองไปข้างหน้าได้เป็นอนันต์ด้วยเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร

อ่านเพิ่มเติม...

Facebook FanBox