ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;">

Content View Hits : 958233

ร่วมใจลดภัยพิบัติ

More Articles...

ทุนทางสังคมกับการต่อสู้โควิท 19

การสถาปนาพลังอำนาจในการต่อสู้กับความทุกข์ยากของคนในชาติหรือความทุกข์ของชาติ ต้องยอมรับว่าสังคมยุคฮิตเล่อร์ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ควรจะต้องถือเป็นแบบอย่างที่ดี (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับพลังอำนาจเยอรมันช่วงสงคราโลกครั้งที่ 2)

อ่านเพิ่มเติม...

จิตสำนึกฉุกเฉิน

 

จากนิยามของจิตสำนึก ที่หมายถึง ภาวะที่จิตตื่น และรู้ตัว สามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าจากประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ได้  และฉุกเฉิน หมายถึง ภาวะที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนทันทีทันใด ดังนั้น จิตสำนึกฉุกเฉิน จึงหมายถึง การตระหนักรู้แนวทางการตอบสนองต่อภาวะเร่งด่วน

อ่านเพิ่มเติม...

การควบคุมโรคต้องใช้กฎแข็ง กฎอ่อนใช้สำหรับอบรมบ่มนิสัย

 

มีผู้เชี่ยวชาญการจัดการภัยพิบัติออกมากล่าวว่า "สังคมไทยขาดวินัยเรื่อง กฎอ่อน (Safety Culture) เราขับรถฝ่าฝืนกฎอ่อนทั้งหมดที่มี ไฟเหลืองคุณหยุดไหม เส้นประคุณไปไหม ป้ายเหลืองหยุดคุณชะลอไหมก็ไม่ การควบคุมโรคมันต้องใช้กฎอ่อน และรัฐบาลทำให้มันไม่อ่อนด้วยการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน" https://themomentum.co/interview-tavida-kamolvej/?fbclid=IwAR33cQOlE-6PW1ySeqZ8HPigbG-A9riynIFp52IWsrPNJOJ0c0sWd5eIZ_M

อ่านเพิ่มเติม...

หนีการกักตัวควบคุมโรคระบาด

 

ในช่วงปี 2563 ประเทศไทยประสบปัญหาไวรัสโคโรน่าระบาด ซึ่งมีแหล่งแพร่จากภายนอกประเทศหลายๆ ประเทศ  จากประเทศเอเซียตะวันออก จากประเทศปากีสถาน ประเทศอังกฤษ ประเทศสเปน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศมาเลเซีย ประเทศอิหร่านและจากประเทศอิตาลี แม้จะรู้ว่าต้นเหตุมาจากอะไร แต่มาตรการที่นำสู่ปฏิบัติในการกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศก็ไม่ได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม...

เวลาแห่งเสรีภาพ กับราคาที่ต้องจ่ายจากหายนะ

อาจกล่าวได้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเสรีภาพในระดับสูงทีเดียว อาจจะมีการจำกัดเสรีภาพบ้างก็เพื่อความสงบเรียบร้อยความสงบของบ้านเมือง และแม้จะถูกจำกัดเสรภาพเพื่อให้กลุ่มชนชั้นปกครอง เหล่าขุนนางในระบบราชการและนายทุนได้สะสมความมั่งคั่ง แต่คนไทยก็ไม่ได้สะเทือนต่อมสำนึกเสรีภาพมากนัก

ผมคาดเดาว่าคงคาดไม่ถึงและไม่ได้รับรู้  บางทีได้รับรู้แล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงได้ได้แต่แช่งชักหักกระดูก  จนประเทศไทยมีความเหลื่อมล้ำเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากประเทศรัสเซีย ตระกูล 2-3 ตระกูล พี่น้อง 2-3 คนรำ่รวยเป็นหลายแสนล้านทุกคน

อ่านเพิ่มเติม...

Facebook FanBox