ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;">

Content View Hits : 849697

ร่วมใจลดภัยพิบัติ

More Articles...

รับมือพายุหมุนเขตร้อน

ในแต่ละปีประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวผ่านเฉลี่ยปีละ ๒-๓ ลูก โดยพื้นที่ที่พายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวผ่าน  จะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง พายุลมแรง อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน เพื่อเตรียมความพร้อม ขอแนะนำประชาชนปฏิบัติ ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

การมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดภัยพิบัติของคนในชุมชน  มีลักษณะเช่นไร  ผู้เขียนเห็นว่าอย่างน้อยควรจะมี 5 ลักษณะ ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสังคมภัยพิบัติ

ถ้าประชาชนในชุมชน ส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตสาธารณะ ชุมชนนั้นก็จะสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆของชุมชนได้  ซึ่งชีวิตสาธารณะเป็นสิ่งจำเป็นในการป้องกันภัยพิบัติ โดยจะทำให้ชุมชนมีสมรรถนะที่สูงขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

ถอดบทเรียนเปลี่ยนหายนะ

ด้วยไม่ต้องการหายนะด้านต่างๆในอนาคต จึงจำเป็นต้องคิดหาวิธีหลีกเลี่ยงให้ไม่ต้องพบพานกับหายนะ และด้วยความที่อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน

ไม่ง่ายดาย ไม่ตรงไปตรงมา และไม่รับประกันผลลัพธ์ จึงต้องมีหลายๆวิธีหรือหลายๆแนวคิด

 

อ่านเพิ่มเติม...

สิ่งปกป้องคุ้มภัยพิบัติ

ด้วยปัจจัยที่เป็นสิ่งปกป้องคุ้มครองภัยพิบัติให้กับพวกเรากำลังพังทลายหรือมลายหายจากไปที่เป็นปัจจัยทางกายภาพ  ถึงแม้ปัจจัยทางพัฒนาการของสังคมจะดีขึ้นแทบจะทุกด้าน เช่น อัตราการตายจากโรคระบาดลดน้อยลง

Facebook FanBox