ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;">

Content View Hits : 958229

ร่วมใจลดภัยพิบัติ

สิ่งปกป้องคุ้มภัยพิบัติ

ด้วยปัจจัยที่เป็นสิ่งปกป้องคุ้มครองภัยพิบัติให้กับพวกเรากำลังพังทลายหรือมลายหายจากไปที่เป็นปัจจัยทางกายภาพ  ถึงแม้ปัจจัยทางพัฒนาการของสังคมจะดีขึ้นแทบจะทุกด้าน เช่น อัตราการตายจากโรคระบาดลดน้อยลง

เอ๋ปารีณาเร่งสร้างภัยพิบัติค่อประชาชน

การเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศโลกอันเป็นฝีมือจากมนุษย์เราที่ทำให้โลกร้อนขึ้นhttps://www.greenpeace.org/thailand/explore/protect/climate/climate-change/ /http://www.lesa.biz/earth/global-change/climate-change ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศโลกมากขึ้น การตัดไม้ทำลายป่าที่คอยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ ตามการขยายตัวของชุมชนและการพัฒนาอุตสาหกรรมของโลก https://thaipublica.org/2020/03/kritsada-boonchai-12/

อ่านเพิ่มเติม...

ภัยพิบัติกับการศึกษา : การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองอันตราย

นักเรียนหัวก้าวหน้าในปัจจุบัน ได้สร้างปรากฎการณ์ทางสังคมด้านเสรีภาพของผู้เรียนแบบตรงไปตรงมา การขัดขืนเล็กๆ กับรูปแบบของสถานศึกษาอันล้าสมัย เป็นความปรารถนาเพาะเมล็ดพันธุ์เสรีภาพในระบบการศึกษา การลุกขึ้นได้กระจายตัวเป็นเกลียวคลื่นไร้แพลตฟอร์ม แต่ก็เป็นต้นแบบในการสร้างพลเมืองที่มีคุณค่าต่อการเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม...

Facebook FanBox