ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;">

Content View Hits : 958241

จิตวิทยาสู้โควิด 2019

ปรับตัวอย่างไรในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 สำหรับคนที่ยังพอจะมีสายป่านยาวสักปี หลักยึดเหนี่ยวต่อไปนี้ก็จะช่วยให้เราเป็นสุขมากขึ้น  แต่จะใช้ไม่ได้เลยสำหรับคนที่ยังต้องดิ้นรนหาเช้ากินค่ำ

๑ รู้จักอยู่อย่างสงบ รู้จักอยู่กับตัวเอง
๒ เป็นคนสะอาดมากขึ้น ไม่มักง่าย
๓ สอนให้อยู่บ้าน ไม่เที่ยวกลางคืน ไม่เล่นการพนัน ไม่ติดวงเหล้า
๔ โควิดสอนว่าอย่าโกหก ไปไหนมา อยู่กับใครบ้าง ทำอะไรกัน ต้องบอกให้หมด
๕ สอนใหออกกำลังกายเป็นประจำ 
๖ โควิดสอนว่า ปอด เป็นอวัยวะสำคัญ ถ้าปอดพัง อวัยวะอื่นก็อยู่ไม่ได้
๗ ดังนั้น อย่าสูบบุหรี่ อย่าเสพยาเสพติด 
๘ โควิดสอนให้รักษาสิ่งแวดล้อม ถ้าโลกสกปรก เชื้อโรคจะรุนแรงขึ้น มนุษย์จะอยู่ไม่ได้
๙ มนุษย์ชอบอยู่ด้วยกันใกล้ชิด ชอบสัมผัสกันทางกาย โควิดสอนว่าการทำเช่นนั้นอันตราย ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนไม่สะอาด
๑๐ โควิดดึงสิ่งสำคัญออกจากชีวิตมนุษย์ นั่นคือ การอยู่ด้วยกันอย่างไม่มีระเบียบ และ การกินอยู่หลับนอนกันอย่างมั่วสุม 
๑๑ โควิดสอนให้คนหัดหาความรู้และข้อมูล
๑๒ โควิดสอนมนุษย์ว่า ไวรัส คืออะไร
๑๓ โควิดสอนว่าถ้าอยากชนะ ต้องกล้าเสี่ยง
๑๔ โควิดแยกคนมีสมองออกจากคนที่มีแต่อารมณ์
๑๕ คนมีสมอง คนรู้จักคิด จะใจเย็น สงบ รอบคอบ มีโอกาสรอดมากกว่า
๑๖ โควิดสอนให้ใช้เงินอย่างประหยัด ทำกับข้าวเอง ทานอาหารคนเดียว มีความสุข
๑๗ โควิดสอนให้มีสติ ไม่เสียสติไปด่าคนอื่น โทษคนอื่นทุกเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพของตัวเอง
๑๘ โควิดแยกคนโง่ออกจากคนฉลาดอย่างเห็นได้ชัด
๑๙ คนมีสติจะใช้ชีวิตรอบคอบ อย่างรับผิดชอบตัวเอง โดยรับความช่วยเหลือจากคนอื่นหรือจากรัฐบาลตามสมควรได้รับ
๒๐ โควิดสอนว่า คนเราต้องพึ่งตัวเองก่อน โดยเฉพาะเรื่องการเจ็บป่วย ใครจะป่วยหรือไม่ป่วย ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของตนเป็นหลัก
๒๑ โควิดทำให้คนที่ใช้แต่อารมณ์และไม่รู้จักตั้งสติ มีพฤติกรรมเสียสติ อิจฉา โกรธขึ้ง อาละวาด ตัดสินใจผิด และโทษผู้อื่น 
๒๒ โควิดทำให้คนยากจนลง ใครที่สร้างแพ(ทิพย์)ของตัวเองไว้นานแล้ว จะลอยตัวอยู่ได้ในสายน้ำที่โหดร้ายนี้
๒๓ โควิดสอนว่าสุขอนามัยสำคัญที่สุด ก่อนจะมีอย่างอื่น ต้องมีสุขภาพดีก่อน
๒๔ โควิดสอนว่าอย่าเป็นหนี้ อย่าบ้าผ่อนสิ่งของฟุ่มเฟือยที่ไม่จำเป็น อย่าผ่อนรถหรูเกินฐานะ อย่าซื้อบ้านหลังใหญ่แล้วเป็นหนี้มากเกินตัว
๒๕ ในที่สุด โควิดสอนว่า อย่าสร้างภาพ อย่ามโน จงอยู่กับความจริง จงภูมิใจและรักตัวเองอย่างที่เป็นจริง
๒๖ โควิดสอนว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรไม่สำคัญ สำคัญที่ตัวเราและคนที่เรารักต้องไม่ตายจากไวรัสตัวนี้
๒๗ โควิดสอนว่ามนุษย์ไม่ควรไปสถานที่อโคจร
๒๘ สอนว่าอาชีพคนกลางคืน อาชีพสร้างความบันเทิง อาชีพสีเทา อาชีพที่ใช้เพศเป็นจุดขาย เป็นอาชีพที่อ่อนไหว ไม่สะอาดและไม่มั่นคงอีกต่อไป
๒๙ โควิดสอนว่ามนุษย์ไม่ควรผิดศีล๕
๓๐ โควิดสอนให้อดทน ให้ทำดี ทำหน้าที่ 
๓๑ โควิดสอนให้รู้จักมีความสุขง่าย ไม่ต้องใช้ยา ไม่ต้องใช้สารกระตุ้น ไม่ต้องจ้างใครมาสร้างความสุขให้
๓๒ โควิดสอนให้รักครอบครัว
๓๓ โควิดสอนว่าถ้ารักใครให้รักษาระยะห่าง โดยเฉพาะเมื่อรู้ว่าถ้าอยู่ใกล้กันแล้วอาจเป็นอันตรายแก่กันและกัน
๓๔ โควิดสอนให้มนุษย์เป็นคนสะอาดทั้งกายและใจ
๓๕ โควิดสอนว่าไม่มีใครรอดจากไวรัส 
๓๖ โควิดสอนว่าใครจะรอดหรือไม่ ขึ้นกับภูมิคุ้มกันที่ตนมี ไม่ว่าจะเป็นภูมิคุ้มกันทางร่างกาย หรือเป็นภูมิคุ้มกันทางจิตใจ
๓๗ โควิดบอกว่าจำนวนมนุษย์บนโลกใบนี้มีมากเกินไปแล้ว ถ้าคนจะตายไปบ้างอาจเป็นผลดีกับการอยู่รอดของคนที่เหลือ
๓๘ โควิดสอนให้มนุษย์รู้ตัวว่าธรรมชาติมีอำนาจยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์เสมอ อย่าเข้าใจผิด
๓๙ ประเทศใดจัดการไม่ดี ประชากรไม่สามารถเข้าใจว่าควรทำตัวอย่างไรจึงไม่ติดเชื้อ จะเป็นประเทศที่มีปัญหามาก
๔๐ โควิดสอนว่า คนฉลาด คนอดทน คนขยัน คนรอบคอบ คนสงบ คนมีสติ จะมีโอกาสอยู่รอดจากการระบาดครั้งนี้มากที่สุด
จบครับ

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Facebook FanBox