logo

Wednesday 23rd of July 2014

การแจ้งเตือนสภาพอากาศ

การตอบโต้ภัยพิบัติ


Home Category Blog ความขัดแย้งในชุมชน
ความขัดแย้งในชุมชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย วัฒกานต์ ลาภสาร   
วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ในปัจจุบัน ชุมชนจำเป็นต้องมีการตกลง หรือตัดสินใจร่วมกันหลายๆเรื่อง  เรื่องส่วนมากมักจะเกิดข้อพิพาทกันตามมาอยู่เสมอ   ด้วยมีตวามคิด ความเห็น ข้อมูล  ทฤษฎีหรือข้อสรุปของสมาชิกคนหนึ่งไม่ตรงกับของสมาชิกอีกคนหนึ่ง

 

 

แนวทางที่ดี ที่สร้างสรรค์ ก็คือ สมาชิกทั้งสองต้องพยายามหาข้อตกลงร่วมกัน

แต่ปรากฏการณ์ที่พบเห็นเป็นประจำ ก็คือ ไม่มีความพยายามที่จะหาข้อตกลงร่วมกัน

ทำให้ผู้เขียนมองว่า ช่างเหมือนกันเหลือเกิน  กับการเมืองระดับชาติ

ถึงแม้จะมีการชี้แจงข้อดีข้อเสียของความคิดความเห็นเหล่านั้น  แต่ก็ขาดการตกลงใจหรือตัดสินใจร่วมกัน

แต่ะคนก็ตั้งเป้าที่จะชนะ  ไม่ได้ตั้งเป้าที่จะสังเคราะห์ทางแก้ปัญหาในรูปแบบใหม่กันเลย

มองในมุมประชาธิปไตย  ในมุมของการสร้างสรรค์สังคมมนุษย์ก็นับว่าดี  แต่ไม่ก้าวหน้า  บางเรื่องบางกรณีอาจจะถอยหลังลงคลองด้วยซ้ำไป

ทางแก้ไข ก็ไม่รู้จะชี้แนะได้อย่างไร เพราะไม่ฟังกันหรอก

คงต้องฝากให้ระบบการศึกษาช่วยแก้ไข  ช่วยสร้างเยาวชนให้เติบโตมาเปลี่ยนปรากฏการณ์ดังกล่าวให้เป็นการพิพาทเชิงสร้างสรรค์

ซึ่งปัจจุบัน ครูเป็นวิชาชีพเฉพาะ ที่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ

ซึ่งจะต้องสอนให้นักเรียน มาสร้างสรรค์การพิพาทในรูปแบบใหม่ ให้เกิดขึ้นในสังคมให้ได้

ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม ดังกล่าว คือ

๑.      สอนให้นักเรียนรู้จักแยกแยะว่าอะไรใช่แไม่ใช่ความขัดแย้ง  รู้จักผลลัพธ์เชิงบวกจากความขัดแย้ง

๒.      สอนให้เข้าใจกลยุทธ์พื้นฐานในการจัดการกับความขัดแย้ง(เช่นการถอนตัว การบังคับ การบรรเทา การประนีประนอมการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการต่อรองเชิงบูรณาการ)

๓.      สอนเทคนิคการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและต่อรองเชิงบูรณาการ  โดย (๑) อธิบายสิ่งที่ต้องการ (๒) อธิบายว่ารู้สึกอย่างไร (๓)อธิบายเหตุผลสนับสนุนความต้องการและความรู้สึก (๔)รับฟังมุมมองของคนอื่น (๕) คิดแผนการ ๓ อย่าง สำหรับจัดการความขัดแย้งโดยรักษาผลประโยชน์ร่วมของทุกฝ่าย และ (๖) เลือกแผนการขึ้นมาหนึ่งอย่างและทำข้อตกลงที่ทุกฝ่ายให้คำมั่น

๔.      สอนการไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง ด้วยการ (๑)ยุติความเป็นอริ  (๒)ทำให้คู่กรณียอมรับในขั้นตอนการไกล่เกลี่ย (๓)ช่วยให้คู่กรณีแก้ปัญหาด้วยการเจรจาจนสำเร็จ (๔) ทำข้อตกลงเป็นสัญญา

๕.      นำโครงการไกล่เกลี่ยโดยเพื่อนผู้รักสันติมาใช้ปฏิบัติ

 

ที่มาข้อ 1-5 : Roger T.Johnson,Ed.D   and David W. Johnson, Ed.D   from 21st Century Skills : Rethinking How Students Learn , 2011

 

ที่ยกมาเขียนในเว็บไซต์ด้านป้องกันและลดภัยพิบัติ เพราะเห็นภาระงานที่ ปภ.ต้องเข้าไปเกี่ยวกับการพิพาทเพิ่มมากขึ้น  นักวิชาการหลายๆคน มองไปว่าอาจเห็นสงครามแย่งน้ำกันขึ้นบนโลกด้วยซ้ำ

ในเมืองไทย มีข่าวนำเสนอการฆ่ากันตายเพราะความขัดแย้งในเรื่องน้ำเพื่อการเกษตรในภาคกลางและภาคเหนือ  ภาคอีสานยังไม่พบ

และจากการโทรคุยกับหลานๆในทุกระดับชั้นเป็นประจำ เลยถามว่ามีการสอนเรื่องดังกล่าวข้างต้น  ก็ไม่พบว่าจะมีการสอนเรื่องดังกล่าวในระบบการศึกษาไทย  มีที่ไหนมีการเรียนการสอนก็ช่วยบอกด้วย

Share
LAST_UPDATED2
 

ข่าวภัยธรรมชาติ

Natural Disasters News -- ScienceDaily
Natural Disaster News and Research. Earthquakes, volcanic eruptions, landslides, tsunamis and other natural disasters. Research past events, review predictions by scientists and learn how disaster relief can be most effective.
Natural Disasters News -- ScienceDaily
 • Jeju Island, Korea is a live volcano
  In Jeju, Korea, a place emerging as a world-famous vacation spot with natural tourism resources, a recent study revealed a volcanic eruption occurred on the island as recently as 5,000 years ago. Judging from the findings, Jeju Island is not an extinct volcano, but seems to a potentially live volcano; volcano that has erupted within 10,000 years is defined to be a live volcano on a geological basis.
 • Storm-triggered landslides: Examining causes of devastating debris flow
  Storm-triggered landslides cause loss of life, property damage, and landscape alterations. For instance, the remnants of Hurricane Camille in 1969 caused 109 deaths in central Virginia, after 600 mm of rain fell in mountainous terrain in 6 hours. More recently, on 8 August 2010, a rainstorm-induced landslide devastated the Chinese county of Zhouqu, causing more than 1000 deaths. A new modeling study examines the multiple factors, both natural and human caused, that came together to produce this event.
 • Catastrophic debris avalanches: A second volcanic hazard
  Volcanic hazards aren't limited to eruptions. Debris avalanche landslides can also cause a great deal of damage and loss of life. Stratovolcanoes, with their steep, conical shapes made up of lava and unconsolidated mixed materials, can reach a critical point of instability when they overgrow their flanks. This leads to partial collapse, and the product of this slope failure is a large-scale, rapid mass movement known as a catastrophic landslide or debris avalanche.
 • Is the U.S. National Flood Insurance Program affordable?
  A examines the challenges in offering risk-based premiums and affordability of flood insurance through a case study of Ocean County, New Jersey, an area heavily damaged by Hurricane Sandy. The authors of the paper argue that the National Flood Insurance Program must address affordability concerns, but that this should not be done through discounted premiums.
 • New view of Mount Rainier's volcanic plumbing: Electrical images show upward flow of fluids to magma chamber
  By measuring how fast Earth conducts electricity and seismic waves, scientists have made a detailed picture of Mount Rainier’s deep volcanic plumbing and partly molten rock that will erupt again someday.

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: free joomla templates  Valid XHTML and CSS.