logo

Friday 01st of August 2014

การแจ้งเตือนสภาพอากาศ

การตอบโต้ภัยพิบัติ

CDC Emergency Preparedness and Response: What''s New
An RSS feed of new postings to the Emergency Preparedness and Response website.
CDC Emergency Preparedness and Response: What's New

Home Category Blog ความขัดแย้งในชุมชน
ความขัดแย้งในชุมชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย วัฒกานต์ ลาภสาร   
วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ในปัจจุบัน ชุมชนจำเป็นต้องมีการตกลง หรือตัดสินใจร่วมกันหลายๆเรื่อง  เรื่องส่วนมากมักจะเกิดข้อพิพาทกันตามมาอยู่เสมอ   ด้วยมีตวามคิด ความเห็น ข้อมูล  ทฤษฎีหรือข้อสรุปของสมาชิกคนหนึ่งไม่ตรงกับของสมาชิกอีกคนหนึ่ง

 

 

แนวทางที่ดี ที่สร้างสรรค์ ก็คือ สมาชิกทั้งสองต้องพยายามหาข้อตกลงร่วมกัน

แต่ปรากฏการณ์ที่พบเห็นเป็นประจำ ก็คือ ไม่มีความพยายามที่จะหาข้อตกลงร่วมกัน

ทำให้ผู้เขียนมองว่า ช่างเหมือนกันเหลือเกิน  กับการเมืองระดับชาติ

ถึงแม้จะมีการชี้แจงข้อดีข้อเสียของความคิดความเห็นเหล่านั้น  แต่ก็ขาดการตกลงใจหรือตัดสินใจร่วมกัน

แต่ะคนก็ตั้งเป้าที่จะชนะ  ไม่ได้ตั้งเป้าที่จะสังเคราะห์ทางแก้ปัญหาในรูปแบบใหม่กันเลย

มองในมุมประชาธิปไตย  ในมุมของการสร้างสรรค์สังคมมนุษย์ก็นับว่าดี  แต่ไม่ก้าวหน้า  บางเรื่องบางกรณีอาจจะถอยหลังลงคลองด้วยซ้ำไป

ทางแก้ไข ก็ไม่รู้จะชี้แนะได้อย่างไร เพราะไม่ฟังกันหรอก

คงต้องฝากให้ระบบการศึกษาช่วยแก้ไข  ช่วยสร้างเยาวชนให้เติบโตมาเปลี่ยนปรากฏการณ์ดังกล่าวให้เป็นการพิพาทเชิงสร้างสรรค์

ซึ่งปัจจุบัน ครูเป็นวิชาชีพเฉพาะ ที่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ

ซึ่งจะต้องสอนให้นักเรียน มาสร้างสรรค์การพิพาทในรูปแบบใหม่ ให้เกิดขึ้นในสังคมให้ได้

ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม ดังกล่าว คือ

๑.      สอนให้นักเรียนรู้จักแยกแยะว่าอะไรใช่แไม่ใช่ความขัดแย้ง  รู้จักผลลัพธ์เชิงบวกจากความขัดแย้ง

๒.      สอนให้เข้าใจกลยุทธ์พื้นฐานในการจัดการกับความขัดแย้ง(เช่นการถอนตัว การบังคับ การบรรเทา การประนีประนอมการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการต่อรองเชิงบูรณาการ)

๓.      สอนเทคนิคการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและต่อรองเชิงบูรณาการ  โดย (๑) อธิบายสิ่งที่ต้องการ (๒) อธิบายว่ารู้สึกอย่างไร (๓)อธิบายเหตุผลสนับสนุนความต้องการและความรู้สึก (๔)รับฟังมุมมองของคนอื่น (๕) คิดแผนการ ๓ อย่าง สำหรับจัดการความขัดแย้งโดยรักษาผลประโยชน์ร่วมของทุกฝ่าย และ (๖) เลือกแผนการขึ้นมาหนึ่งอย่างและทำข้อตกลงที่ทุกฝ่ายให้คำมั่น

๔.      สอนการไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง ด้วยการ (๑)ยุติความเป็นอริ  (๒)ทำให้คู่กรณียอมรับในขั้นตอนการไกล่เกลี่ย (๓)ช่วยให้คู่กรณีแก้ปัญหาด้วยการเจรจาจนสำเร็จ (๔) ทำข้อตกลงเป็นสัญญา

๕.      นำโครงการไกล่เกลี่ยโดยเพื่อนผู้รักสันติมาใช้ปฏิบัติ

 

ที่มาข้อ 1-5 : Roger T.Johnson,Ed.D   and David W. Johnson, Ed.D   from 21st Century Skills : Rethinking How Students Learn , 2011

 

ที่ยกมาเขียนในเว็บไซต์ด้านป้องกันและลดภัยพิบัติ เพราะเห็นภาระงานที่ ปภ.ต้องเข้าไปเกี่ยวกับการพิพาทเพิ่มมากขึ้น  นักวิชาการหลายๆคน มองไปว่าอาจเห็นสงครามแย่งน้ำกันขึ้นบนโลกด้วยซ้ำ

ในเมืองไทย มีข่าวนำเสนอการฆ่ากันตายเพราะความขัดแย้งในเรื่องน้ำเพื่อการเกษตรในภาคกลางและภาคเหนือ  ภาคอีสานยังไม่พบ

และจากการโทรคุยกับหลานๆในทุกระดับชั้นเป็นประจำ เลยถามว่ามีการสอนเรื่องดังกล่าวข้างต้น  ก็ไม่พบว่าจะมีการสอนเรื่องดังกล่าวในระบบการศึกษาไทย  มีที่ไหนมีการเรียนการสอนก็ช่วยบอกด้วย

Share
LAST_UPDATED2
 

ข่าวภัยธรรมชาติ

Natural Disasters News -- ScienceDaily
Natural Disaster News and Research. Earthquakes, volcanic eruptions, landslides, tsunamis and other natural disasters. Research past events, review predictions by scientists and learn how disaster relief can be most effective.
Natural Disasters News -- ScienceDaily
  • Gasses from Kilauea volcano affected tropical storm Flossie formation
    One might assume that a tropical storm moving through volcanic smog would sweep up the tainted air and march on, unchanged. However, a recent study from atmospheric scientists revealed that, though microscopic, gasses and particles from Kilauea volcano exerted an influence on Tropical Storm Flossie -- affecting the formation of thunderstorms and lightning in the sizable storm.
  • Fukushima accident underscores need for U.S. to seek out new information about nuclear plant hazards
    A new congressionally mandated report concludes that the overarching lesson learned from the 2011 Fukushima Daiichi nuclear accident is that nuclear plant licensees and their regulators must actively seek out and act on new information about hazards with the potential to affect the safety of nuclear plants.
  • How much magma is hiding beneath our feet? Mysteries of Earth's crust pierced
    Molten rock, or magma, has a strong influence on our planet and its inhabitants, causing destructive volcanic eruptions and generating some of the giant mineral deposits. Our understanding of these phenomena is, however, limited by the fact that most magma cools and solidifies several kilometers beneath our feet, only to be exposed at the surface, millions of years later, by erosion.

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: free joomla templates  Valid XHTML and CSS.