ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;">

Content View Hits : 958229

ปภ.จำกัดนี่เองที่ผลิตซ้ำหายนะ : ตัวเองคับคั่งขับเคลื่อนแต่ทำลายความมั่งคั่งของชาติ

ในช่วงปี 2563-2564 ประเทศไทยเผชิญกับการระบาดของไวรัสโคโน่าโควิด-19 ราชการไดโนเสาร์ก็ขับขี้เลื่อยออกมาด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ประดิษฐกรรมชิงเปรตขอส่วนบุญจากภาครัฐ  ถ้ามองด้วยอคติต่อรัฐเผด็จการ บอกได้ว่า Think Tank คงคิคิดที่จะสร้างความมั่งคั่งจากแนวคิดนักเศรษฐศาสตร์ ชื่อ Paul Zane Pilzer ที่กล่าวว่าความมั่งคั่งยุคเศรษฐกิจดิจิทัล จะเป็นไปตามสูตร

ความมั่งคั่ง  = ทรัพยากร x เทคโนโลยี

Wealth    =  Resource x Technology

W  = R x T

แต่ทรัพยากร (R) ที่โดดเข้ามาเล่น+ที่ส่งเข้ามาสู้  มีแนวคิดแบบราชการ ที่พระเจ้าอยู่บนกระดาษ  เน้นรูปแบบ ไม่สามารถมองเห็นคุณค่าทางเศรษฐกิจใดๆ  เทคโนโลยีที่นำมาใช้เป็นเครื่องมือจึงหมดความหมายไป ไม่สามารถสร้างความเจริญเติบโตได้

เมื่อพูดถึงความเจริญเติบโตทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม มีหน่วยงานของรัฐที่สามรรถขยายองค์กรได้โดยทำลายคุณค่าทางเศรษฐกิจ สร้างความเสียหายต่อสังคม

1.หลังจากตั้งหน่วยงานได้ 2 ปี ผลการดำเนินงานจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากภัยพิบัติเพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 700 (เจ็ดร้อยเปอร์เซนต์) ในช่วงปี 50-55 แต่ละปีรัฐจ่ายค่าชดเชยนับ1-2 หมื่นล้านบาทต่อปี คงมีคุณค่าเกิดขึ้นถ้ามีการชดเชยจริงให้เกิดการสร้างผลผลิตทางเศรษฐกิจ  ออกระเบียบกฎหมายออกมารองรับการใช้อำนาจ  ปัจจุบันก็มีการแก้ไขระเบียบกฎหมายให้องค์กรอิสระตรวจสอบเอาผิดได้ยากยิ่งขึ้น ช่องโหว่จึงขึ้นกับความไม่เอาใจใส่ของประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ

2. จัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาเรียบร้อย ก็มีช่องทางขยายขนาด ขยายบทบาทหน้าที่ ขยายการให้บริการ (ทั้งคน สาขาหน่วยงาน งบประมาณ เพิ่มขึ้นร้อยละ 200 จากเดิมที่ก่อตั้ง) ซึ่งล้วนมีเหตุผลน่ารับฟัง และด้วยเป็นองค์กรที่ไม่มีการวัดตัวเลขกำไร ขาดทุน เป็นตัวตัดสินการขยายขนาด  ข้อมูลที่แท้จริงของภารกิจหน้าที่ที่จะต้องทำจึงถูกบิดเบือนมากขึ้นตามขนาด จากทั้งหน่วยงานอื่นและคนของตัวเอง ผู้มีอำนาจตัดสินใจในองค์กรมองไม่เห็นเรื่องที่ควรจะทำ เรื่องไม่ควรทำก็ตัดสินใจดำเนินการ ตำน้ำ้พริกละลายแม่น้ำ หรือขี่ช้างจับตั๊แตน เป็นปรากฏการณ์ปกติของหน่วยงาน ตั้งแต่ปี 57 เป็นต้นมา งบประมาณ ปีละ 7-8 พันล้าน  ร้อยละ 80 ก็เป็นไปเพื่อจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์

และเป็นเรื่องที่ประหลาด เครื่องมือเครื่องใช้ที่สูญหายลำบากมีหมายเลขครุภัณฑ์ จะไม่ยอมเอาออกมาใช้งานกันง่ายๆ  แต่วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่มีหมายเลขครุภัณฑ์จะนำออกมาใช้กันจนหลุดสูญหายไปเป็นจำนวนมาก  อย่างกรณีเรือช่วยน้ำท่วมในปี 2554 สูญหาย ทั้งจริงทั้งสูญหายเฉพาะบัญชีหลายพันลำ ป.ป.ช.สอบจนตั้งต้องฉายาให้ว่า ปกปิดทั้งชาติ

-https://www.isranews.org/article/isranews/88916-news05-22.html?fbclid=IwAR3oh3Pqy4pWk5BgENpiQ-pxBdFD1BSByJdZ_H6Wz_xjFeoevNEoYL6DToc

-ฟังชัดๆ อธิบดี ปภ.ไขปมซื้อฮ.กู้ภัยรัสเซียแพงกว่าราคากลาง130 ล. ครม.

-สำนักงบฯ เห็นชอบด้วยเรียบร้อย!ปภ.ทำสัญญาจัดซื้อ ฮ.ปีกหมุน 1,862.4 ล.-ประกวด 2 รอบสูงกว่าราคากลาง 130 ล.

-https://isranews.org/article/isranews/92299-report-11.html

-https://isranews.org/article/isranews/92424-repoer03-55.html

-------------xxxxxx-------------

 

Facebook FanBox