ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;">

Content View Hits : 805743

เร็วสุดในสยามยามเกิดภัยพิบัติ

เร็วสุดๆ ในสยามยามเกิดภัยพิบัติ (ต้องยกให้รัฐปรสิต)

แนวคิด Dr.Dan Can Do Early Pre-Crisis Manaement  ที่มี 5 ขั้นตอนรอดพ้นจากวิกฤตเป็นไปได้สูง คือ

1. จับสัญญาณวิกฤตได้เร็วสุด (Early Warning Signal Detection)

2. รวบรวมข้อมูลได้เร็วสุด (Early Information Collection)

3. วิเคราะห์คาดการณ์วิกฤตได้เร็วสุด (Early Foresight Analysis)

4. วางแผนป้องกันวิกฤตได้เร็วสุด (Early Prevention Plan)

5. ปฏิบัติการก่อนวิกฤตได้เร็วสุด (Early Pre-Crisis Action)

ต้องชื่นชมที่รัฐปรสิตของไทยเร็วสุดๆ ทุกกระบวนการ  แต่ปรสิตก็คือปรสิตทุกกระบวนการที่ทำก็เพื่อให้องค์กรของตนมีภาพลักษณ์ที่ดี ได้เติบโตมีภาระงานที่ต้องมีความยุ่งยากสูง ต้องกำหนดตำแหน่งและระดับให้สูงๆ เหมาะสมกับภาระงาน  แต่ผลที่ประชาชนได้จากกระบวนการทำงานของรัฐปรสิตช่างดูเหมือนไม่มีรัฐอยู่เลย ต้องเผชิญชะตากรรมแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว https://siamrath.co.th/n/289870 https://news.ch7.com/detail/522573

ทำไมประชาชนถึงต้องเผชิญความทุกข์ยากลำบากไม่คุ้มกับภาระที่แบกค่าเลี้ยงดูรัฐปรสิตยั้วเยี้ยเต็มบ้าน

1. จับสัญญาณได้เร็วสุดๆ  แต่ไม่เป็นงานในการนำสัญญาณนั้นมาสู่การปฏิบัติให้ประชาชนปลอดภัย

2. รวบรวมข้อมูลได้เร็วสุดๆ แต่ข้อมูลนั้นก็เพียงให้ตัวพ่อตัวแม่รัฐปรสิตพออกพอใจแต่ไม่มีส่วนต่อกับสมอง  ก็มีแต่รวบรวมมารวบรวมมา

3. วิเคราะห์ตาดการณ์วิกฤตได้เร็วสุดๆ  แต่ก็เป็นแบบกว้างๆ แบบตื้นเขิน

4. วางแผนได้เร็วสุดๆ แต่หยุดที่จะทำอะไรบ้างเมื่อเสียหาย  ป้องกันคือป้องกันองค์กรตัวเองก่อนอย่าผลีผลาม

5. ปฏิบัติการก่อนวิกฤตได้เร็วสุดๆ แต่ก็แค่ปฏิบัติการแสดงวาทกรรมโอ้อวดว่าตนพร้อมให้ต้วพ่อตัวแม่ปรสิตพออกพอใจ

-------------------xxxxxxxxxxxxx---------------------

Facebook FanBox