ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;">

Content View Hits : 958276

ทิศทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้รัฐราชการรวมสูนย์

ทิศทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้รัฐราชการปรสิต (รัฐราชการรวมศูนย์)

ลักษณะพื้นฐานหรือทิศทางหลักคือก็คือขยายอาณาจักรของตนเอง สถาปนาอำนาจของตนซึ่งอยู่ในพื้นที่หนึ่งให้มีอำนาจแสวงหาประโยชน์จากพื้นที่หนึ่งอย่างยั่งยืน (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็รออำนาจต่อไป ประชาชนก็ศึกษารูปแบบโครงสร้างการปกครองแบบท้องถิ่นกันต่อไป ความพร้อมนะหราครับ อีกร้อยชาติละมั้ง)

แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะลักษณะรองหรือกระแสรองรับทิศทางหลักซึ่งก็คือการจัดตั้งขบวนการที่มาสร้างความชอบธรรมให้กับอาณาจักรของตนเอง

รัฐราชการปรสิตด้านสาธารณภัยได้ขยายอาณาจักรมโหฬารพันลึกร้อยลึกตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๕ เป็นต้นมา  พร้อมๆ กับการจัดตั้งขบวนการให้มาเป็นลูกไล่ของอาณาจักร ดังนี้

1.สร้างเครือข่ายพร้อมติดพลังเสริม  แต่ไม่เสริมอำนาจให้แต่อย่างใด  ปีๆ หนึ่งหลายหมื่นล้านบาทถูกนำมาใช้เพื่อสร้างเครือข่ายพร้อมติดพลังเสริม แต่เมื่อไม่มีอำนาจ เป้าหมายของรัฐราชการปรสิตด้านสาธารณภัย ก็เพื่อจะให้มีลูกไล่ของอาณาจักรทุกหมู่บ้านทุกชุมชน

2.โฆษณาชวนเชื่อ/ล่อหลอกด้วยการปิดทับมุมมอง/การเห็นสังคมด้วยมุมมองของกลุ่มเฉพาะหรือเครือข่าย ปิดบังความจริงอีกด้าน  ในแต่ละปีก็เบียดบังเอามาหลายหมื่นล้านบาทมาเทวัฒนธรรมจักรวรรดิของอาณาจักรให้เครือข่ายได้งมงาย

3.สกัดกั้นการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ทางสาธารณภัย  โดยผลาญงบประมาณไปกับการแสดงสาส์นของอาณาจักร  สื่อสารหายนะด้วยสถิติ เหยียบย่ำเรื่องราวของผู้ประสบหายนะให้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อขยายอาณาจักรของตน ทั้งคน ทั้งวัสดุอุกรณ์เครื่องจักร และโครงการอิ่มทิพย์อิ่มบุญต่างๆ

4.กลยุทธ์กองโจรโปรเจคเตอร์  ข้อมูลข้อเท็จจริงถูกแปรพักตร์ออกมาถ่ายทอดส่งสาร  ปรับกรอบภารกิจ ทำให้เป้าถูกปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์  ทำให้คนไทยที่เสียภาษีเลี้ยงดูมืดมน

ต้านทานเพื่ออนาคตลูกหลาน

แม้มันจะไม่ถูกต้องนักที่จะมองข้ามผลประโยชน์เชิงปฏิบัติของรัฐราชการปรสิต  ภายในประสิทธิผล/ผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรมของรัฐราชการปรสิตที่เต็มไปด้วยถ้อยคำที่สวยหรูและเป็นภาษาเชิงเทคนิคที่ป้องกันอำนาจของอาณาจักรหลุดลอยไป

------------xxxxxxxx----------------

Facebook FanBox