ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;">

Content View Hits : 958276
">

อุบัติเหตุทางถนน

" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
More Articles...

การช่วงชิงบนท้องถนน ซึ่งทำให้แพ้ด้วยกันทุกฝ่าย

การช่วงชิงอำนาจรัฐ หรือการครองสิทธิจัดการผลประโยชน์ของประเทศ  วิธีการช่วงชิงอำนาจมีมากมาย แต่สำหรับบนท้องถนน ก็มีการช่วงชิงระหว่างรัฐ ประชาชน และกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ซึ่งพอจะแยกแยะได้ ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

สิ่งที่บงการพฤติกรรมท้านรกบนท้องถนน

นอกจากนิสัยส่วนตัวที่กลายเป็นสันดานประจำตัวแล้ว  คนขับขี่บนท้องถนนจะถูกสิ่งแวดล้อมภายนอกบวการให้สันดานดิบพุ่งทะลุนรกบนท้องถนน จากสิ่งประกอบสร้างหรือสิ่งที่บงการคนขับขี่ได้บนท้องถนน ดังนี้ (ขอกราบขอบพระคุณผู้ชับชี่บนทางหลวงหมายเลข 202 ที่กรุณาเสียสละเวลาแสดงความคิดเห็น)

อ่านเพิ่มเติม...

สภาพปัญหา ข้อขัดข้องและอุปสรรคในการดำเนินการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตทางถนน

สภาพปัญหา ข้อขัดข้องและอุปสรรคในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ  มีผลสืบเนื่องมาจาก 4 กลุ่มใหญ่ๆ และแต่ละกลุ่มได้สร้างทั้งอานิสงค์ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนและได้สร้างเส้นทางหายนะให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน กล่าวคือ

อ่านเพิ่มเติม...

ท้องถนนกับการเรียนรู้เพื่อต่อสู้-ต่อรองกับรัฐ

รัฐองค์รวมในทัศนะของกรัมชี่เป็นการพยายามทำความเข้าใจการทำงานของรัฐ ชี้ให้เห็นว่ารัฐไม่ได้ปฏิบัติการผ่านตัวรัฐเอง แต่มีกลไก มีอำนาจ ในการเชื่อมโยงกับกลไกรัฐเพื่อทำอะไรบางอย่าง และรัฐไม่สามารถใช้กลไกรัฐบีบบังคับประชาชนได้เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีการกล่อมเกลา สร้างกรอบความคิดให้ประชาชนรู้สึกว่าสิ่งที่รัฐทำลงไปเป็นสิ่งที่ถูกต้อง

อ่านเพิ่มเติม...

อุบัติเหตุทางถนน : กลัวสภาวะของคนแปลกหน้า

 

เมื่ออยู่บนท้องถนน เราควรที่จะเฉลียวใจกลัวสภาวะของ ‘คนแปลกหน้า’ ไว้ใหเป็น Mind set ของตนเอง ช่วงแรกก็ต้องฝึกต้องบังคับใจกันหน่อย ต่อไปก็จะมีทักษะและดำเนินไปอย่างอัตโมัติกันเลย

อ่านเพิ่มเติม...

อุบัติเหตุทางถนน : เมินความเป็นคนบนท้องถนน

จากคำพูดของ นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ "เรื่องเล่าช่วยถอนพิษชีวิตได้ ต่างจากตัวเลขซึ่งไม่เหลือเรื่องราวที่เชื่อมโยงไปถึงความเป็นมนุษย์" https://thepotential.org/2019/05/07/komatra-chuengsatiansup-interview-deschool/ดังนั้น หากว่าเราเปรียบอุบัติเหตุทางถนนเป็นพิษของชีวิต เราก็จะเห็นว่าในปัจจุบันเราถอนพิษของชีวิตในกรณีของอุบัติเหตุทางถนนผิดทิศผิดทาง

อ่านเพิ่มเติม...

อุบัติเหตุทางถนน : โควิด-19 โมเดล

เห็นสังคมไทยกระดี๊กระด้ามีปฏิกิริยาตอบสนองเชิงป้องกันต่อข้อมูลการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19กันเหลือเกิน ทั้งๆ ที่อันตรายหรือความรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มันต่ำกว่าโรคอื่นๆ  อีกทั้งการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคอัตรายอื่นๆ  จะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันในตนเองได้ในระดับหนึ่ง ความรุนแรงของโรค ดังตารางข้างล่าง

อ่านเพิ่มเติม...

อุบัติเหตุทางถนน : ลักษณะคนที่จะตายห่าบนท้องถนน

ส่วนใหญ่ผู้อยู่บนท้องถนนจะเต็มไปด้วยเพลิดเพลินเจริญใจ เต็มไปด้วยความมุ่งมาดปราถนานานาประการ แต่นอกจากแรงขับด้านดีดังกล่าว ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนจะแอบแฝงด้วยลักษณะที่อันตรายต่อตนเองและผู้อื่นที่ร่วมท้องถนน จากการศึกษาของผมกับผู้ที่ ADMIT จากอุบัติเหตุทางถนนในโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 415 คน พบลักษณะที่น่าจะอุธาหรณ์ให้ผู้ขับขี่พึงระมัดระวัง พึงสังเกตุตนเอง ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ทำไมจึงมีพฤติกรรมไม่ปลอดภัยบนท้องถนน

ปกติทุกคนล้วนต้องการความปลอดภัยในทุกขณะที่อยู่บนท้องถนน แต่บ่อยครั้งที่ทุกคนเช่นกันมักจะมีพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย หรือสร้างความไม่ปลอดภัยให้แก่คนอื่น หรือสร้างความรำคาญให้แก่ผู้ร่วมใช้รถใช้ถนน

อ่านเพิ่มเติม...

อุบัติเหตุทางถนน : การเสียสมาธิขณะขับรถ

การเสียสมาธิจะเป็นอันตรายร้ายแรงอย่างยิ่งในขณะขับขี่ด้วยความเร็วสูง การป้องกันแม้จะมีกฎหมายและข้อบังคับเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ขับขี่เสียสมาธิ ในปัจจุบันประเด็นเดียวขณะนี้ คือการห้ามใช้โทรศัพท์ในขณะรถเคลื่อนตัวโโยไม่ใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนา ซึ่งผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท แต่ก็สามารถบังคับใช้ได้ในจุดที่ยังไม่เป็นอันตราย เช่นตามจุดไฟจราจร ตามปากซอยปากตรอกที่มีกล้อง CCTV คอยตรวจจับภาพได้ ซึ่งเป็นจุดที่ไม่มีอันตรายสูงหรือร้ายแรง ยกเว้นไปชนคนเสียชีวิต

อ่านเพิ่มเติม...

อุบัติเหตุทางถนน : ลงโทษรุนแรงไม่เท่ากับความยุติธรรม

แนวคิการจะเพิ่มการลงโทษรุนแรง กรณีอุบัติเหตุทางถนน โดยที่เราคิดเพียงว่าไปว่าจะเกิดความกลัวที่จะไม่ทำผิด โดยจะมีตัวอย่างของคนที่ได้รับโทษรุนแรงเป็นตัวอย่างปรากฏให้เห็นในสังคมการขับขี่รถยนต์ มันสั่นสะเทือนใจให้กลัวได้แน่นอน แต่ได้ผลน้อยมากที่จะทำให้เกรงกลัวที่จะทำการละเมิดความปลอดภัยบนท่้องถนน

อ่านเพิ่มเติม...

Thailand's current road accident solution

Thailand's current road accident solution It is rooted in the consideration and study of specific research of the group of people designated as "problem-based", or seen as "cause."" while they were in the "end of the accident cycle" of the road accident cycle.

In that year, people lose opportunities from tax money. Which instead of being used to benefit other areas that are needed Instead, it is wasted with the operation of government agencies, dinosaur age, 200 million baht per year to collect epidemiological data, basic medical science and basic engineering such as.

Attempts to reduce the number of injuries and deaths from road accidents It is not possible to do so effectively if it focuses only on the above disciplines, as the disciplines that influence success in the road accident resolution policy are based on the findings:

1. Medical epidemiology 15 percent.

2.Basic engineering 15 percent.

3.Social epidemiology 30 percent.

(Social health determinants that affect health / Social phenomenon Which is related to socioeconomic factors That affects health Health fairness and good health Depends on demographic characteristics Economy, society and politics Through intermediate determinants in terms of environment, behavior, biology, psychosocial, or health care system.)

4.Political economics 40 percent.

(The preliminary political economics amendment is that people point to civil servants who pay their taxes back to have a stupid public working culture. That it works with foolish, intellectually ignorant views, tackling wasteful problems, paying salaries to spend well.)

-----------------------------ffff------------------------------

อุบัติเหตุทางถนน : การวิเคราะห์ที่ไร้บริบทความสัมพันธ์ทางสังคม

การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในปัจจุบันของประเทศไทย มีรากฐานมาจากการพิจารณาและศึกษาวิจัยเฉพาะข้อมูลของกลุ่มคนที่กำหนดให้เป็น "ตัวปัญหา" หรือเห็นว่าเป็น "ต้นเหตุ"  ทั้งๆ ที่พวกเขาเหล่านั้นอยู่ในช่วง "ปลายเหตุ" ของวัฏจักรอุบัติเหตุทางถนน

อ่านเพิ่มเติม...

อุบัติเหตุทางถนน : ทำไมถึงขับรถเร็ว

การขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดเป็นสิ่งที่เราเห็นจนชินตาบนถนนในเมืองไทย และอุบัติเหตุที่ได้รับบาดเจ็บหนือเสียชีวิต ส่วนใหญ่เกิดจากความเร็วเกินขีดจำกัดของความปลอดภัยของรถที่คุ้มครองได้จากการชน ส่วนรถจักรยานยนต์ก็ปะทะกับสิ่งแวดล้อมของถนนในเมืองไทยที่ยังไม่สามารถปรับให้ยอมรับความผิดพลาดได้  ถนนในเมืองไทยจึงเป็นถนนที่อันตรายอันดับต้นๆ ของโลก

อ่านเพิ่มเติม...

Facebook FanBox