ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;">

Content View Hits : 981340
">

อุบัติเหตุทางถนน

" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
More Articles...

อุบัติเหตุทางถนน : ทำไมถึงขับรถเร็ว

การขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดเป็นสิ่งที่เราเห็นจนชินตาบนถนนในเมืองไทย และอุบัติเหตุที่ได้รับบาดเจ็บหนือเสียชีวิต ส่วนใหญ่เกิดจากความเร็วเกินขีดจำกัดของความปลอดภัยของรถที่คุ้มครองได้จากการชน ส่วนรถจักรยานยนต์ก็ปะทะกับสิ่งแวดล้อมของถนนในเมืองไทยที่ยังไม่สามารถปรับให้ยอมรับความผิดพลาดได้  ถนนในเมืองไทยจึงเป็นถนนที่อันตรายอันดับต้นๆ ของโลก

อ่านเพิ่มเติม...

อุบัติเหตุทางถนน : ห่วงโซ่บนท้องถนน

บนท้องถนนมีระบบรัฐที่ทำงานเป็นห่วงโซ่ที่ร้อยรัดอยู่ 4 ห่วงโซ่ เพื่อให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัย ประกอบด้วย

1. ห่วงโซ่ที่ 1 คือ รัฐธรรมนูญ โดยหลักตามรัฐธรรมนูญ ทุกคนมีเสรีภาพที่จะเดินทางบนท้องถนน

2. ห่วงโซ่ที่ 2 คือ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522

ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้เสรีภาพบนท้องถนนมีความปลอดภัยไม่มีอุบัติเหตุทางถนน รัฐได้มีตรากฎหมาย พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ขึ้น มาควบคุมเสรีภาพบางอย่าง (มาตราต่างๆ ใน พ.ร.บ.ฯ 2522) เพื่อความสงบเรียบร้อยและสวัดสดิภาพของผู้ใช้รถใช้ถนน

อ่านเพิ่มเติม...

แนวนโยบายกับการเกิดอุบัติเหตุของประเทศไทย

ด้วยประเทศไทยดำเนินนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมานานนับทศวรรษ ได้ผลผลิตเป็นผลงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับหนึ่ง ด้วยขาดการประเมินผลที่มุ่งพัฒนาแก้ไขปรับปรุง  (จ่ายเงิน 30 กว่าล้านไปประเมินความพึงพอใจ ความร่วมมือกับข้อสั่งการ)

จึงทำให้การดำเนินงานในช่วงนี้ ผลการดำเนินงานที่มีการโหมกระพือในช่วงเทศกาล แต่ผลการดำเนินงานก็ไม่แตกต่างจากช่วงวันปกติมากนัก  เรียกว่าเลิกไปเลยก็ไม่ทำให้อุบัติเหตุมากขึ้นหรือน้อยลงกว่านี้

อ่านเพิ่มเติม...

อุบัติเหตุทางถนน : ปริมาณการรับรู้ท้านรกบนถนน

มนุษย์ตราบใดที่ยังมีลมหายใจ และไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ย่อมมีการรับรู้อยู่ 3 รูปแบบ ได้แก่ หนึ่งรับรู้ด้วยอายตนะ 6 (วิญญาณรู้)  สองรับรู้ด้วยสัญญา สามรับรู้ด้วยปัญญา

อ่านเพิ่มเติม...

อุบัติเหตุทางถนน : การผลิตซ้ำความเสี่ยงบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

ในช่วงเทศกาล ผู้ขับขี่หลายล้านคนได้เพิ่มประสบการณ์ในการขับขี่บนท้องถนนยาวนานขึ้น จากปกติที่ขับในระยะทางใกล้ๆ ซ้ำๆ ทุกวัน ทำให้เกิดการผลิตวัฒนธรรม ผลิตจิตสำนึกขึ้น  บางคนอาจผ่านการรับรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ปลอดภัยมากขึ้น เรียกว่าผลิตซ้ำความปลอดภัยมากขึ้น  บางคนก็ยังไม่มีการรับรู้ปรับเปลี่ยน ยังคงผลิตซ้ำความเสี่ยงบนท้องถนน

อ่านเพิ่มเติม...

อุบัติเหตุทางถนน : ความปลอดภัยทางถนนที่ปราศจากเงื่อนไขทางสังคม

ความปลอดภัยทางถนนในสังคมไทยถูกสร้างและออกแบบให้เป็นภาระความรับผิดชอบของหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ในสามส่วนหลัก คือการบังคับใช้กฏหมาย ถนน และยานพาหนะ ซึ่งถูกออกแบบมาภายใต้ระบอบการปกครองเจ้าขุนมูลนาย ซึ่งเมื่อระบบนี้ขยายใหญ่ขึ้นตามการพัฒนาของประเทศ ทำให้ระบบนี้มีการขูดรีดกดขี่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน  ต่างจากหลายๆ ประเทศที่ปลูกฝังให้ต้องเป็นภาระรับผิดชอบของผู้ใช้รถใช้ถนน

อ่านเพิ่มเติม...

การติดตามผลการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน

จากการติดตามการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในจุดเสี่ยงที่ได้ดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อย จำนวน 22 จุด ในพื้นที่ 6 อำเภอของจังหวัดนนทบุรี  ระหว่างเดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2562 โดยรวบรวมข้อมูลจากผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนในจุดเสี่ยงที่ได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว  จำนวน 185 คน ผลการรวบรวมข้อมูล เป็นดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ความต้องการจำเป็นพฤติกรรมความปลอดภัยทางถนนตามหลักปฏิจจสมุปบาท

กระบวนการปฏิจจสมุปบาท มีที่มาจากทุกสิ่งเกิดจากเหตุ เหตุนั้น หมายถึง ปัจจยาการที่ทำให้เกิดการหนุนเนื่องกันเป็นทอดๆ  และสรรพสิ่งทั้งหลายไม่อาจอยู่โดดๆ ได้ หรือไม่อาจอยู่โดยตัวของมันเองได้  กระแสของเหตุปัจจัยต่างๆ ที่ผลักดันกันเป็นทอดๆ นั้น สถานการณ์บนท้องถนนก็ดำเนินไปตามกระบวนปฏิจจสมุปบาทดังกล่าวข้างต้น ซึ่งกระบวนการทั้งสิ้นมีอยู่ 12 ขั้นตอน ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

อุบัติเหตุทางถนน : ห่วงโซ่อุบัติเหตุทางถนน

อุบัติเหตุบนท้องถนน สามารถแยกองค์ประกอบได้ 2 เหตุการณ์ คือ เหตุการณ์ปกติ (เคยชิน/ประจำ) และเหตุการณ์ประจวบเหมาะ  เหตุการณ์ปกติแม้จะดูอันตรายหรือเป็นพฤติกรรมเสี่ยงบนท้องถนน แต่ส่วนใหญ่เมื่อเกิดเดี่ยวๆ จะไม่เกิดอุบัติเหตุทางถนน เมื่อบางโอกาสบางเวลาเราประสบกับเหตุการณ์ประจวบเหมาะบนท้องถนน ส่วนใหญ่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

เหยื่อเมาแล้วขับ : ยังไม่ทันได้หัดเดินก็พิการเสียแล้ว

ตอนเย็นวันหนึ่งใน ปี 2547 พ่อ แม่ ลูก ซึ่งมีอาชีพเก็บของเก่าขาย จอดซาเล้งติดไฟแดงที่สี่แยกท่ามะกา จ.กาญจนบุรี เพื่อจะไปเยี่ยมปู่แถวตลาดท่าเรือ อำเภอท่ามะกา ถูกรถประจำทางสายสายกาญจนบุรี-ราชบุรีพุงชน  พ่อตายคาที่ แม่เสียชีวิตที่โรงพยาบาล น้องแอ๊ด ด.ช.อดิศักดิ์ ขาวบู่ อายุ 2 ขวบลอยกระเด็นกระแทกพื้น ไส้แตกทะลัก หลังหัก ทำให้เป็นอัมพาต

อ่านเพิ่มเติม...

อุบัติเหตุทางถนน : หลักการเพาะบ่มความคิดที่ปลอดภัยบนท้องถนน

คนเราทุกคนจะคิดกันเก่งอยู่แล้วตามธรรมชาติของสัตว์มนุษย์ แต่พลังจากความคิดนั้นแตกต่างกัน บางคนคิดแล้วเกิดผลร้ายกับตนเองสับสนวุ่นวายจนอาจทำให้เจ็บป่วย หรือไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น  บางคิดก็คิดแล้วส่งผลดีแก่ตนเองส่งให้สร้างแต่กรรมดีทั้งต่อตนเองและผู้อื่น รำ่รวยไม่เจ็บไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ใจ  จากผลการศึกษาวิจัยของผม พบว่า เมื่ออยู่บนท้องถนนเราควรจะตองมีแนวคิดอย่างไรถึงจะปลอดภัย ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

อุบัติเหตุทางถนน : 2 โลกบนท้องถนน

ปกติเราทุกคนมี 2 โลกอยู่ในตนเอง (เทียบเคียงจากวิถีชีวิตของนักร้องดังที่บอกว่าเขามี 2 โลกในเวลาเดียกัน) ภายในตัวก็จะมีโลกภายในของตัวเองโดยโลกที่ 2 อาจไม่ปรากฏชัดมากนัก  แต่ก้าวออกมามีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในรูปแบบต่างๆ เราจะมีโลกที่ 2 ทันที

อ่านเพิ่มเติม...

ความล้มเหลวของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ในราวปี 2546 ประเทศไทยได้ตระหนักถึงปัญหาอุบัติเหตุทางถนนว่ามีความรุนแรงมากขึ้น และส่งผลเสียต่อการพัฒนาประเทศอย่างมหาศาล จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนขึ้นมาอำนวยการการปฏิบัติให้สามารถลดปัญหาลงให้ได้มากที่สุด แต่สิบกว่าปีผลการดำเนินการสามารถลดความรุนแรงของปัญหาลงได้เล็กน้อย เหตุผล 2 ประการที่ส่งผลให้การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนล้มหลว คือ

อ่านเพิ่มเติม...

อุบัติเหตุทางถนน : ทุนทางสังคมบนท้องถนน

ในสังคมมนุษย์ นักวิชาการยอมรับกันว่ามีทุนในสังคมมนุษย์ 4 ประภท ได้แก่ 1) ทุนทางเศรษฐกิจ 2) ทุนวัฒนธรรม 3) ทุนทางสังคม (เป็นตัวกลางในการเข้าถึงปัจจัยการผลิตหรือทุนอื่น เช่น ข่าวสารข้อมูล ทุนมนุษย์ (Human capital) ทุนกายภาพ (physical capital) ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural resources) เป็นต้น) และ 4) ทุนทางสัญญลักษณ์  ทุนที่กล่าวมาสามารถแปรรูปเปลี่ยนไปมาระหว่างกันได้ เช่น  หากมีทุนทางเศรษฐกิจมากก็สามารถแปรไปเป็นทุนทางสังคมได้หรือทุนทางวัฒนธรรมได้

อ่านเพิ่มเติม...

Facebook FanBox