ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;">

Content View Hits : 981332
">

อุบัติเหตุทางถนน

" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
More Articles...

อุบัติเหตุทางถนน : บทเรียนความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

ความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน เกิดขึ้นซ้ำๆ จนก่อให้เกิดความแปลกใจว่าผู้ที่เกี่ยวข้องไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยหรือ จนไม่มีการรับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จนไม่สามารถรับรู้อะไรทำให้กลายมาเป็นบทเรียนให้กับตนเองได้

อ่านเพิ่มเติม...

อุบัติเหตุทางถนน : การกำหนดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน

วิธีการกำหนดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน  จะต้องยึดวัตถุประสงค์ของการกำหนดจุดเสี่ยงเป็นตัวระบุวิธีการ กล่าวคือ

อ่านเพิ่มเติม...

อุบัติเหตุทางถนน : ออกจากบ้านแล้วไม่ได้กลับ

ทุกๆวัน จะมีคนไทยประมาณ 50 คน ที่ออกจากบ้านแล้วไม่ได้กลับเข้าบ้านอีกเลย ต้องเป็นศพอยู่บนท้องถนน หรือได้รับบาดเจ็บทุกข์ทรมานบนท้องถนนก่อนจะไปตายที่โรงพยาบ่าล  และอีก 2700 คน ต้องได้รับบาดเจ็บทุกข์ทรมาน  ทรัพย์สินเสียหาย

อ่านเพิ่มเติม...

อุบัติเหตุทางถนน : การชดเชยเยียวยาผู้ประสบอุบัติเหตุ

ประชาชนจะต้องรับทราบเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับชีวิตประจำวันว่า หากประสบอุบัติเหตุทางถนน  ภาครัฐกำหนดให้ประชาชนทุกคนที่ประสบภัยจากรถ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คนเดินเท้า หากได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถก็จะได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยได้รับเงินชดเชยเยียวยาให้กับผู้ประสบอุบัติเหตุ บาดเจ็บ 30,000 บาทต่อคน หากเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือ ทุพพลภาพอย่างถาวร 35,000 บาทต่อคน โดยไม่จำเป็นต้องรอให้มีการสอบสวนใครถูกใครผิด โดยยื่นหลักฐานประจำตัวขอรับเงินได้ที่สำนักงาน คปภ.จังหวัดทุกจังหวัด

อ่านเพิ่มเติม...

อุบัติเหตุทางถนน : ดื่มแล้วขับขี่ ชีวีจะดับ

มีการถกเถียงของผู้ที่ดื่มสุราแล้วขับขี่ว่า  ตัวเองสามารถดื่มได้เกินกว่าที่มีข้อมูลรณรงค์ของภาครัฐ  ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผิด  เพราะเท่าที่มีการศึกษาเรื่องนี้เขาศึกษาจากคนที่ดื่มแล้วเกิดอุบัติเหตุ    ส่วนใหญ่ไม่ได้เอาคนที่ไม่ดื่มมาทดลองวิจัย ดังเช่นการศึกษาวิจัยของคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ยืนยันระดับความเสี่ยงจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนขับรถว่ามีโอกาสจะเกิดอุบัติเหตุ ดังนี้

 

อ่านเพิ่มเติม...

Spatial reasoning anthropology in the road accident.

Spatial reasoning anthropology in the road accident. Contains the reason 5 Grand.

อ่านเพิ่มเติม...

Road safety in thailand

Danger on the road due to social injustice in the car on the road. If there are also social injustice perspectives, social transportation. Due to problems with the Distributed resource development distribution is not equal it.Will not be able to reduce the dangers on the road. Society will have to have the perspective of social injustice in car road use that is.

อ่านเพิ่มเติม...

Woe popular culture on the road in thailand

Woe popular culture On the road in Thailand.The road in Thailand, most with a plan of action that led to the violence on the streets at all times.And continue to meet the self-satisfaction without compassion who use the road.

อ่านเพิ่มเติม...

ผีบนท้องถนนเขาเป็นคนเช่นไร

ลักษณะสำคัญของผีบนท้องถนน  ในที่นี้จะนำข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 มาอนุมานสรุปเป็นลักษณะของผีบนท้องถนน ใน 2 กลุ่มสำคัญเท่านั้น ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ต้นสา่ยปลายเหตุของอุบัติเหตุ

จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) ประเทศไทยมีสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย และเป็นอันดับ 2 ของโลก ด้วยตัวเลขอัตราการเสียชีวิต 36.2 ต่อประชากร 100,000 คน เป็นรองเพียงประเทศลิเบีย ที่มีอัตราการเสียชีวิต 73.4 ต่อประชากร 100,000 คน

อ่านเพิ่มเติม...

ช่องว่างที่ไม่ทางขยับ จนกว่าจะมียานยนต์ไร้คนขับ

ความพยายามในการลดจำนวนศพ ลดจำนวนผู้พิการ ลดจำนวนผู้ที่บาดเจ็บบนท้องถนน ตราบใดที่เรายังมีผู้ควบคุมรถยนต์ที่เป็นมุษย์ อาจกล่าวได้ว่าไม่มีวันที่จะสำเร็จ หากแต่เมื่อใดที่เราใช้ยานยนต์ที่ไร้คนบังคับ เมื่อนั้นเราจะมีความสุขในการสัญจรไปไหนมาไหนด้วยรถยนต์หรือพาหนะอื่นๆ

อ่านเพิ่มเติม...

สายโซ่แห่งปัญหาจราจรทางถนน

ในปัจจุบัน แม้ภาพลักษณ์ของตัวเองหรือแม้แต่วิถีชีวิตของตนเองจะเสพติดกับกับดักความสุขจากการใช้รถใช้ถนน แต่ก็มักจะมีการพูดในเชิงลบหรือบ่นแสดงความหงุดหงิดในปัญหาสภาพการจราจร

อ่านเพิ่มเติม...

ปัญหาการหมวกนิรภัย

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 กำหนดให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัย เพื่อป้องกันอันตรายในการขับขี่

อ่านเพิ่มเติม...

ประชารัฐควบคุมปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน

การใช้กลไก ประชารัฐ ในการควบคุมปัจจัยเสี่ยง และเฝ้าระวัง กำกับ ป้องปรามผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่

๑) ปัจจัยเสี่ยงที่จะควบคุม ๒ ปัจจัย คือ

๑.๑) พฤติกรรมเมาแล้วขับขี่และขับขี่เร็ว

๑.๒) บริเวณจุดอันตราย(จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งอันเนื่องมาจากหลายๆปัจจัย) และบริเวณจุดเสี่ยง(บริเวณที่คนในชุมชนหมู่บ้านกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุแม้ว่าจะใช้ความระมัดระวังสูงก็อาจจะพลาดพลั้งได้/จุดที่ผู้ขับขี่เกือบจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง)

อ่านเพิ่มเติม...

Facebook FanBox