ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;">

Content View Hits : 981326
">

อุบัติเหตุทางถนน

" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
More Articles...

ความปลอดภัยทางถนน : ถนนพระธรรมกาย

นโยบายของรัฐมุ่งที่จะพัฒนาถนนให้เป็นพื้นฐานหรือรองรับการพัฒนาด้านอื่นๆ  เช่นเดียวกับวัดพระธรรมกายมุ่งสร้างศรัทธาเพื่อขยายอาณาจักรความเชื่่อแห่งตน

อ่านเพิ่มเติม...

ความปลอดภัยทางถนน : การตั้งด่าน

อีกปัจจัยหนึ่งของการบังคับใช้กฎหมายจราจรไม่มีประสิทธิผลในเมืองไทย คือ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่คนส่วนใหญ่ก็สามารถรู้สึกได้ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงหรือความปลอดภัยกับคนใช้รถใช้ถนนอะไร  นอกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ยังตะบี้ตะบันถือปฏิบัติ ทำเป็นไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไร (มีหลายปัจจัยที่เป็นแรงขับเคลื่อนอันทรงพลังผลักดัน)

อ่านเพิ่มเติม...

ความปลอดภัยทางถนน : ประวัติศาสตร์หายนะ

ช่วงที่เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ผมมีวิชาเรียนประวัติศาสตร์ รู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนในช่วงปีไหนมีความสัมพันธ์กันอย่างไร มาถึงขณะนี้ อยากให้มีการเรียนประวัติศาสตร์รูปแบบใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

ความปลอดภัยทางถนน : เจตนากับผลการกระทำ

จากกรณ๊ลัทธิธรรมกาย ที่ภาครัฐมีปฏิบัติการบังคับใช้กฏหมายหลายๆ มาตราอยู่ในขณะนี้ การพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างเจตนากับผลของการกระทำ  เราไม่สามารถตัดสินการกระทำของบุคคลจากเจตนาได้เสมอไป

อ่านเพิ่มเติม...

ความปลอดภัยทางถนน : ตรรกะพื้นฐาน

แม้จะควำ่หวอดอยู่กับการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุมานาน ยอมรับว่าไม่ได้สร้างสรรค์อะไรให้กับสังคมให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุอะไรนักหนา  ผมพ่ายแพ้ต่อตรรกะง่ายๆ ตรรกะพื้นฐาน คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ยอมรับว่าเป็นปัญหาของสังคม

อ่านเพิ่มเติม...

ลุงวิศวะ ดับเด็ก ม4

ลักษณะทางสังคมของเหตุการณ์ที่เด่นชัดที่สุด ก็คือ การไม่ยอมรับข้อผิดพลาดและการไม่ยอมรับความพ่ายแพ้  เวลาถูกด่า ถ้าเราคิดว่า เราต้องอดทน จะสะท้อนว่าเราเป็นคนที่หลงติดอยู่ในการแข่งขันเพื่อแสดงอำนาจ

อ่านเพิ่มเติม...

ความปลอดภัยทางถนน : นำ้ท่วม ทุ่งราชการ

จากหลักการของกระบวนการแผนงาน/โครงการ ขั้นร่างโครงการจะบ่งชี้ว่าโครงการจะสำเร็จหรือล้มเหลว อันเป็นกระบวนการหรือขั้นตอนที่ใช้ข้อมูลมากที่สุดและมีอิทธิพลต่อทุกๆกระบวนการมากที่สุด

อ่านเพิ่มเติม...

ความปลอดภัยทางถนน : จิตสำนึกใช้รถใช้ถนน

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แบบถาวรจะมาจากการเปลี่ยนแปลงแนวคิด ทัศนคติ เป็นแบบแผนพฤติกรรมเสรีภาพมูลเหตุแห่งการดำรงอยู่

อ่านเพิ่มเติม...

ความปลอดภัยทางถนน : ความไม่ยุติธรรม

ลักษณะของความไม่ยุติธรรมในปฏิบัติการสังคมวัฒนธรรมบนท้องถนน

อ่านเพิ่มเติม...

อุบัติเหตุทางถนน : ความไม่เป็นธรรม วิสัยทัศน์ระบบความปลอดภัย

ระบบความปลอดภัยบนท้องถนนของสังคมไทย  อยู่ภายใต้โครงสร้างที่ไม่เป็นธรรม หลายประการ ได้แก่

  • อยู่ในความสมเหตุสมผลในการครอบงำสังคมของชนชั้นปกครอง
  • มีความไม่เป็นธรรมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
  • การบัญญัติระเบียบกฎหมายเพื่อครอบงำเอาประโยชน์ในภาพรวมเศรษฐกิจระยะสั้น/เร่งด่วน
  • เน้นพัฒนาให้มีการแข่งขันระหว่างประเทศมากกว่าที่จะร่วมกันพัฒนาบูรณาการการขนส่ง การเดินทางที่รวดเร็ว สะดวกและปลอดภัย รถไฟฟ้าก็เพิ่งจะเห็น รถไฟระหว่างจังหวัดต้องรอต่อไป ทางร่วมทางแยกตามนวัตกรรมสถาปัตย์แบบใหม่ต้องรอต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

ความปลอดภัยทางถนน : ต้องกลับทิศทาง

ถ้าถือว่าผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงหรือคนที่ประสบอุบัติเหตุ เป็นคนที่พ่ายแพ้ในสังคม(สภาพรุนแรงกว่าผู้เปราะบาง)

เหมือนๆกับฆาตกรเหมือนๆ กับผู้ที่ก่ออาชญากรรม  การแก้ไขปัญหาด้วยกฎเกณฑ์ ระเบียบกฎหมาย

อ่านเพิ่มเติม...

ความปลอดภัยทางถนน : เรื่องเล่า อุบัติเหตุทางถนน 1

นาย อายุ 27 ปี ซึ่งแต่งงานกับ เก๋ เมื่อต้นปี 2558 และมีลูกชายอายุหนึ่งปีห้าเดือน  เขาย้ายเข้ามาทำงานที่กรุงเทพมหานคร โดยเป็นลูกจ้างร้านทำกรอบรูปแถวศรีย่าน เขตดุสิต เขาและภรรยาต้องทิ้งลูกชายวัยขวบกว่าๆ ให้พ่อและแม่เลี้ยงที่อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม  เขาทนทุกข์กับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ทนทุกข์กับสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ จากการประสบอุบัติเหตุทางถนน เมื่อช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ซึ่งทำให้เขาพิการขาทั้งสองข้าง พร้อมทั้ง วิตกกังวล หวาดระแวงในตัวภรรยาที่เขาคิดว่าเธออาจจะทิ้งเขาไป

อ่านเพิ่มเติม...

อุบัติเหตุทางถนน : การแสวงหาหลากหลายรูปแบบ

การสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 แม้จำนวนผู้ที่เป็นต้นเหตุแห่งการเกิดอุบัติเหตุ สองร้อยกว่าคน ส่วนใหญ่จะเป็นพวกแสวงหาการยอมรับแบบมักง่าย  แต่โศกนาฏกรรมใหญ่ๆในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 เกิดจากคนต้นเหตุที่เป็นพวกแสวงหาการยอมรับแบบวันต่อวันหรือเดือนต่อเดือน

อ่านเพิ่มเติม...

ถนนสุดอันตรายสุด อันดับ 2 ของโลก

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 16.45 น.  เข้าไปดูเว็บไซต์  WHO (องค์การอนามัยโลก) จัดทำแผนภาพแผนที่ พร้อมข้อมูล จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต้อแสนประชากรต่อปี

อ่านเพิ่มเติม...

Facebook FanBox