ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;">

Content View Hits : 981321
">

อุบัติเหตุทางถนน : การเสียสมาธิขณะขับรถ

การเสียสมาธิจะเป็นอันตรายร้ายแรงอย่างยิ่งในขณะขับขี่ด้วยความเร็วสูง การป้องกันแม้จะมีกฎหมายและข้อบังคับเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ขับขี่เสียสมาธิ ในปัจจุบันประเด็นเดียวขณะนี้ คือการห้ามใช้โทรศัพท์ในขณะรถเคลื่อนตัวโโยไม่ใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนา ซึ่งผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท แต่ก็สามารถบังคับใช้ได้ในจุดที่ยังไม่เป็นอันตราย เช่นตามจุดไฟจราจร ตามปากซอยปากตรอกที่มีกล้อง CCTV คอยตรวจจับภาพได้ ซึ่งเป็นจุดที่ไม่มีอันตรายสูงหรือร้ายแรง ยกเว้นไปชนคนเสียชีวิต

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนในกรณีที่สืบได้ว่าเกิดจากการเสียสมาธินั้น พบว่าปัจจัยที่ทำให้เสียสมาธิมาจาก 3 ปัจจัย คือ

1. จิตใจ/สติไม่อยู่กับร่องกับรอย  หลุดสติไปชั่วขณะ

2. การดึงความสนใจทางสายตาทั้งนอกรถและในรถเพียงเสี้ยววินาทีขณะขับขี่

3. การทำกิจกรรมเล็กน้อยๆ ขณะขับขี่ด้วยความเร็วจนเกินวิสัยที่จะกลับมาควบคุมรถได้ เช่น กดปรับจีพีเอส เอื้อมไปหยิบสิ่งของ

แนวทางการแก้ไขการเสียสมาธิขณะขับ

ขณะขับขี่ต้องหมั่นฝึกให้มีการคิดแบบ CoRT ให้ติดเป็นนิสัย อันจะเป็นอานิสงค์ป้องกันการเสียสมาธิรวมทั้งการลดความเร็วในการขับขี่ได้อีกด้วย  โดยกระบวนการคิดแบบ CoRT มีดังนี้

1.การพิจารณาตัวแปรทั้งหมด

2.การพิจารณาความเป็นได้ขณะขับขี่จากพฤติกรรมปัจจุบันของตนเอง

3.การพิจารณามุมมองของผู้ร่วมอยู่บนท้องถนน

4. การพิจารณาสิ่งจะตามมาจากข้อ 1-3

5.การพิจารณาเลือกข้อดี หรือข้อสำคัญอันดับแรก

----------------------////////////------------------------

Facebook FanBox