ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;">

Content View Hits : 981327
">

การช่วงชิงบนท้องถนน ซึ่งทำให้แพ้ด้วยกันทุกฝ่าย

การช่วงชิงอำนาจรัฐ หรือการครองสิทธิจัดการผลประโยชน์ของประเทศ  วิธีการช่วงชิงอำนาจมีมากมาย แต่สำหรับบนท้องถนน ก็มีการช่วงชิงระหว่างรัฐ ประชาชน และกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ซึ่งพอจะแยกแยะได้ ดังนี้

1.การแย่งชิงความหมาย ซึ่งการแย่งชิงนี้ฝ่ายรัฐเป็นผู้ชนะ

รัฐราชการของไทย จะประสบความสำเร็จในการให้คนด่ากันเองและโทษว่าเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลในทุกๆ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับความผิดพลาดบนท้องถนน ความสำเร็จก็คือ ผู้ที่อยู่บนท้องถนนและคนในสังคมมักไม่ตั้งคำถามไปถึงตัวระบบว่ามันมีปัญหายังไง ตั้งแต่ว่าข้าราชการทุจริตเพราะความเหี้ยส่วนบุคคล สังคมมันแย่เพราะคนเห็นแก่ตัว  อุบัติเหตุรายชั่วโมง/การจราจรติดขัด/เส้นทางชำรุดเราก็ต้องทนอยู่กันแบบแย่ๆ ต่อไป ทั้งนี้เพราะคนไม่มีความรับผิดชอบ สรุปคือประเทศไทยเป็นประเทศยูโทเปียเหมือนอยู่บนสวรรค์ ถ้าจะมีปัญหาห่าอะไรก้อผิดที่ปัจเจกบุคคลเท่านั้น

สรุปว่า บนท้องถนนมันแย่เพราะคนขับขี่เลว โดยสันดาน  ไม่ได้เลวเพราะระบบสร้างให้เขาเลว

2.การแย่งชิงอำนาจ คิดว่าน่าจะไม่มีใครชนะ  ทุกกลุ่มได้แสดงอำนาจของตนบนท้องถนนได้ตามเส้นทางของตน

ซึ่งการช่วงชิงนี้เป็นแรงบีบคั้นให้เกิดความรุนแรงบนท้องถนน และก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยง ทำให้บาดเจ็บล้มตายสูญเสียทรัพย์สิน

3.การช่วงชิงผลประโยชน์ และการเอารัดเอาเปรียบในการใช้ท้องถนน

ซึ่งการแย่งชิงนี้ฝ่ายรัฐราชการ และกลุ่มพวกพ่อค้าเป็นผู้ชนะและกุมอำนาจ  กล่าวถือได้เป็นกอบเป็นกำมากกว่าประชาชนผู้ใช้แค่สัญจรเท่านั้น

4.การช่วงชิงพื้นที่ทางสังคม

ฝ่ายรัฐราชการ ก็ใช้ท้องถนนผลิตวาทกรรมความเหนื่อยยากในการลดคนเจ็บบคนตาย ขอขยายหน่วยงาน/องค์กร ที่แท้ที่ทำไปกลับเห็นแต่การแสดงความดีของตนเอง หรือไม่ก็อ้างภารกิจการสร้างโครงสร้างพื้นฐานสร้างความเจริญ แต่กลับมูมมามขยายงบประมาณที่ไม่สมเหตุสมผล

ฝ่ายประชาชน ได้มีรูปแบบวิถึชีวิตใหม่ที่มีทั้งรูปแบบที่ไม่เสี่ยงอุบัติเหตุ และรูปแบบที่เสี่ยงอันตรายเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ

ฝ่ายพ่อค้านายทุน สนับสนุนให้เครือข่ายการค้าของตนเจริญรุดหน้า  เครือข่ายอุปถัมถ์กว้างขวางสมประโยชน์

ที่กล่าวมาข้างต้น มีความจำเป็นที่เราจะต้องหยุดการช่วงชิงทั้งหมด หันมาสรรเสริญธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรม กฎระเบียบทางสังคม เพื่อที่ท้องถนนจะเอื้อประโยชน์แก่ทุกฝ่ายอย่างคุ้มทุน

------ปป----------

Facebook FanBox