ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;">

Content View Hits : 958304

สิ่งที่จะต้องปฏิบัติเมื่อเจอไฟไหม้

เมื่อพบสถานการณ์การเกิดเพลิงไหม้ เราสามารถที่จะข่วยคลี่คลายสถานการณ์ให้ไม่เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินในเหตการณ์นั้นได้ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ 4 ขั้นตอน (โมเดล FREE สู้เพลิงไหม้) ดังนี้

 

1.ดูสถานการณ์ว่ามีคนติดในอาคารไหม และตัวเองจะย้ายคนติดในเพลิงไหม้ออกมาอย่างรวดเร็วโดยที่ตัวเองปลอดภัยได้อย่างไร (โมเดล F (fire))

2.แจ้งเหตุ (โมเดล R (Rase the alarm)

2.1 ลำดับแรกต้องแจ้งให้ผู้ที่อยู่ใกล้ๆ ที่จะรับการสื่อสารของเราได้ด้วยเสียงพูด

2.2 ต่อมารีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งดับเพลิง  ทั้งเจ้าหน้ากู้ชีพกู้ภัย อาจให้คนที่เข้ามาช่วยโทรแจ้งก็ได้

3. ช่วยเหลือการระงับเหตุ (โมเดล E1 (Extinguish) ต้องช่วยเหลือระงับเหตุต่อไป ด้วยรูปแบบ 2 กรณี

3.1 กรณีได้รับการฝึก

3.2 กรณีไม่ได้รับการฝึก อยู่รอช่วยเจ้าหน้าที่ /รอปฏิบัติการตามคำสั่งเจ้าหน้าที่

 

4. หนีเหตุ/หนีเพลิงไหม้ (โมเดล E2 (Escape)) เมื่อเจ้าหน้าที่ไม่ได้ขอให้ช่วยเหลือระงับเหตุ ก็ต้องรีบออกจากพื้นที่เกิดเพลิงไหม้ไป  แต่ไปนั้น จะต้องคำนึงว่ามี 2 กรณี คือ

4.1 การหนีจากสถานที่เกิดเพลิงไหม้ที่เป็นอาคารขนาดใหญ่ โรงงานฯ ที่มีคนมาร่วมกันทำงานเป็นจำนวนมาก  หากเป็นบ้านก็คนที่อาศัยอยู่ในบ้าน ห้ามปัดตูดหนีหาย  ต้องไปที่จุดรวมพลเพื่อให้ตรวจนับยอดคนหาย คนติดค้างในอาคารก่อน คนที่อาศัยอยู่ในบ้านก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบด้วยว่าตัวเองอยู่ที่ไหนจะไปหลบเหตุการณ์ที่ใด

4.2 หากตนเองเป็นเพียงคนผ่านมาเจอเหตุเพลิงไหม้ ก็หลบไปได้เลย จะได้ไม่เกะกะกีดขวางการทำงานหรืออาจได้รับอันตรายจากเหตุที่ไม่คาดการณ์ได้

 

 

 

Facebook FanBox