ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;">

Content View Hits : 958256
">

สังคมนิรภัย

" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
More Articles...

กะลาสาธารณภัยในประเทศไทย

กะลาสาธารณภัยในประเทศไทย

ภายใต้แรงกดดันจากความถี่และความรุนแรงของสาธารณภัย  เหล่ารัฐราชการปรสิตด้านสาธารณภัย ได้ยึดถือประวัติศาสตร์แบบแผนการปกครองมาใช้ในการดำเนินงาน ไม่แยแสว่าระเบียบแบบแผนทางสังคมใหม่ๆ ของสังคมในปัจจุบันไม่อาจจะสอดคล้องกับแบบแผนดังกล่าวหรือไม่ ด้วยความสามารถในการสร้างโฆษณาชวนเชื่อในประสิทธิผลและความต้องการจำเป็นทำให้ยังคงลอยหน้าลอยตาอย่างหนาๆ ที่เรียกว่าความชอบธรรม ความสมเหตุสมผลในการดำเนินงานขององค์กร  ที่กล่าวมาเราเรียกว่า "กะลาสาธารณภัย"

อ่านเพิ่มเติม...

แก้จนชนสาธารณภัย

ด้วยคนจนมีข้อจำกัดในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติ และการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงทางเศรษฐกิจและสังคมน้อยกว่าคนรวย  และผมเองมโนว่าคนจนจะผลิต/ประกอบสร้างสาธารณภัยขึ้นน้อยกว่าคนรวย เนื่องด้วยข้อมูลที่เด่นชัด ๒ ประการ คือ

1.คนจนครอบครองพื้นที่ที่ถูกทำลายจากสภาพป่าตามธรรมชาติมากกว่าคนจน

2.คนรวยใช้ทรัพยากรต่างๆ มากกว่า/สิ้นเปลืองกว่าคนจน ซึ่งมรัพยากรต่างๆ จะต้องมีกระบวนการผลิตที่ต้องใช้ทรัพยากรการผลิต ใช้พลังงานในการผลิต และการควบคุมการผลิตที่สะอาดปลอดภัยหละหลวมทำให้มีการปล่อยมลพิษจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...

ทำไมถึงยังคงต้องประสบสาธารณภัยซ้ำซาก

อัตราส่วนการประกอบสร้างสาธารณภัย

1.ความพ่ายแพ้ของระบบนิเวศของธรรมชาติต่อระบบการพัฒนาของมนุษย์  ร้อยละ 68

2.ความสามารถในการพัฒนาของมนุษย์  ร้อยละ 32

อ่านเพิ่มเติม...

การประกอบสร้างสาธารณภัย

อุดมการณ์สาธารณภัย

"โดยมากแล้วการประกอบสร้างสาธารณภัย ก็คือเรื่องเล่าที่มนุษย์เล่าให้ตัวเองฟัง และถ้าเรื่องเล่านั้นเป็นเรื่องโกหกหลอกลวง/เมินเฉย,รับเอาการโฆษณาชวนเชื่อของรัฐราชการปรสิต มนุษย์ก็จะได้รับผลของพฤติการณ์นั้นในอนาคต ถ้าเรื่องเล่านั้นทำให้มนุษย์เผชิญหน้ากับความจริงอย้างเข้มแข็งอดทน มนุษย์จะปลดปล่อยประวัติศาสตร์ของตนให้บานสะพรั่งในอนาคต"

อ่านเพิ่มเติม...

วิถีใหม่ด้านสาธารณภัย

วิถีใหม่

เป็นคำที่รัฐราชการไทย ภายใต้การกำกับของ T้hink Tank ของรัฐบาลทหารเฒ่าที่ผลิตวาทกรรมออกมาเพื่อโฆษณาชวนเชื่อ ทั้งนี้ เพราะแนวทางที่นำมาดำเนินการนั้น ช่างเป็นแนวทางที่ล้า่สมัย ภายใน Mind Set ของขุนนางในยุคกรุงศรีอยุธยา แต่กำลังเติบโต และสร้างความล้าหลังวให้กับประเทศชาติ

อ่านเพิ่มเติม...

สาธารณภัยไม่เพียงพอ

ไทยใช้จ่ายงบประมาณนับหลายหมื่นล้านบาท (ข้อมูลจากระบบประเมินผลแห่งชาติ : EMENSCR ของสภาพัฒน์) เฉพาะของหน่วยงานส่วนกลางด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ก็ประมาณปีละ 6,000 - 7,000 ล้านบาท (จากงบกระทรวงปีละสามแสนกว่าล้านบาทต่อปี) แต่ก็ไม่พร้อมดูแลสังคมไทยให้เป็นสังคมนิรภัยได้

อ่านเพิ่มเติม...

สาธารณภัยต้องไม่อิกนอร์

สาธารณภัยต้อง(ไม่)อิกนอร์
มองเผินๆ ย่อมเข้าใจผิดไปว่าทุกคนใส่ใจในสาธารณภัยด้วยกันทั้งนั้น เรียกว่าไม่อิกนอร์นะจ๊ะ (ignorant หมายถึงการไม่ใส่ใจไม่ได้ค้นหา ไม่ได้ศึกษา และไม่ได้ติดตาม))https://www.voicetv.co.th/read/0FjZIRHKB เพราะตามหลักวิชาจิตวิทยาของ Wiliam James (1842 - 1910)  ที่กล่าวว่าความหวัง ความรัก ความปรารถนา ความกลัว ฯลฯ ล้วนอยู่ในสมองของเรา และสังคมมนุษย์ที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆจากอดีตที่ผ่านมา ตามแนวคิดของคาร์ล จุง (1875 - 1961) ที่มีแนวคิดว่าสังคมพัฒนาขึ้นมาจากวิวัฒนาการของมนุษย์ในฐานะสัตว์สังคมและจิตใต้สำนึกในการมุ่งสร้างสิ่งที่ดีขึ้นเพื่อชดเชยสิ่งที่เป็นที่ต้องการ

อ่านเพิ่มเติม...

คำนำนายอีสานกับภัยพิบัติ

คำทำนายของชุมชนอีสานโบราณ

นาจะเป็นบ้าน เกียจคร้านจะอดตาย ภูเขาจะย้าย แผ่นดินจะเดิน พระจะไม่เชื่อสมภาร พญามารจะสู้ผู้ครองเมือง เสือเหลืองจะปล้นบ้าน(คนที่มีใจดุร้ายเหมือนเสือจะสามารถใช้กฏเกณฑ์ปล้นประชาชนได้อย่างหน้าด้านๆแม้ในยามทุกข์กับภัยพิบัติก็ไม่เว้น) ห้วยหนองคลองจะแคบ แกลบจะมีราคา (ส่วนที่ไม่ใช่ความจำเป็นจะมีมูลค่าซื้อขายกันมากกว่า) หมูหมาคนตายไม่ต้องเป็นไข้(อุบัติเหตุอุบัติภัยมากขึ้น) โรคใหม่จะมากินคน ใต้ตีนมนจะออกเขา  เสาจะกินเงิน มนุษย์เดินดินจะกินน้ำพญานาค  คนทุกข์ยากจะแห่เข้าเมือง คนนุ่งผ้าเหลืองจะเอาเมีย คนจะเกิดเหลือน้อยลง สัตว์ป่าดงพงพีจะสูญพันธ์  คนคุยกันจะชักหาง ขุนนางจะขอทาน(คนในภาครัฐทำงานทำภารกิจใดๆ ไม่ได้เป็นไปเพื่อคนที่จ่ายเงินเลี้ยงดู) ชาวบ้านจะออกรบ ศพจะเกลื่อนเมือง

อ่านเพิ่มเติม...

ขั้นตอนการทำงานสาธารณภัยของราชการ

พายุตามธรรมชาติได้มีความสัมพันธ์กับมนุษย์นิดหน่อย  ทุกวันนี้ก็จะเห็นผลกระทบที่มีความเสียหายมีมูลค่าสูงขึ้น เพราะมนุษย์มีการให้ความหมายมูลค่าในพื้นที่ทางกายภาพครอบคลุมถึงร้อยละ 97  รัฐราชการที่มีหน่วยงานมากมายและกำลังพลกพลังทรัพยากรมากมายเขาทำอะไรกันอยู่  ดูจากที่เขาออกมาอบรมตามชุมชนต่างๆ ว่าพวกเขามีคุณค่าแค่ไหนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เท่าที่จดบันทึกได้จะมีรายละเอียด ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

อุทกภัย 2564 ไร้ความสามารถอย่างน่าผิดหวัง

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับสาธารณภัยนั้น ต้องแสดงคุณลักษณะให้โดดเด่น ดังนี้

1. ดึงความสนใจสังคมสู่ประเด็นวิกฤตได้อย่างถูกต้อง อันมาจากสมรรถนะความเชี่ยวชาญการวิเคราะห์สถานการณ์ จนรู้ว่าจะทำอะไร อย่างไร เมื่อไหร่ที่จะให้สังคมนิรภัยอย่างแม่นยำหรืออริยสัจองค์กร (อริยสัจ 4 ขององค์กร)

อ่านเพิ่มเติม...

จากความเท่าเทียมสู่ความเป็นธรรมนำสู่สังคมนิรภัย

ต้องพัฒนาความเป็นธรรมถึงจะอยู่รอดปลอดภัย

ทัศนคติพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ คือ มนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกันไม่ว่าจะมีความแตกต่างกันอย่างไร ทั้งตามคุณลักษณะทางกายภาพและทั้งคุณลักษณะทางจิตใจ  แต่ในความเท่าเทียมกันนั้น เพื่อพัฒนาสังคมให้มีองค์ประกอบในการวิวัฒนาการต่อไปหรืออาจร้ายแรงจน(ฆ่ากันตาย) สูญพันธ์กันเพียงไม่กี่รุ่นต่อไปนั้น  มนุษย์จำต้องพัฒนาความเป็นธรรมให้มีขึ้นในสังคม

อ่านเพิ่มเติม...

ซอมบี้กับลัทธิอาณานิคมความปลอดภัย

เมื่อประสบปัญหาภัยพิบัติ  หลายๆ คนจะกลายเป็นซอมบี้ (Zombie) ที่จะสูญเสียความเป็นมนุษย์ สูญเสียจิตวิญญาณและอิสระ ลดทอนตัวเองให้กลายเป็นเพียงร่างที่ไร้วิญญาณ .จะแตกต่างจากซอมบี้ก็ตรงที่พวกเขายังมีแรงปรารถนาและความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้เพื่อให้ชีวิตอยู่รอด สิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นกับซอมบี้.

อ่านเพิ่มเติม...

คุุณภาพการศึกษาที่ด้อยค่าเยาวชนต้นเหตุความรุนแรงสาธารณภัย

คุณภาพการศึกษา

ตั้งแต่ปี 2012 การวัดระดับคุณภาพการศึกษาจากองค์กรระดับนานาชาติ ปรากฏว่าคะแนนสอบ pisa เด็กไทยได้คะแนนแย่ลงเรื่อยๆ https://www.bbc.com/thai/international-50642536 ทั้งๆ ที่งบประมาณที่ทุ่มให้กับการศึกษานั้น เทลงไปถึง 25 %ของงบประมาณประเทศ  และมีข้อคิดเห็นจากหลายๆ ฝ่ายว่าระบบการศึกษาไทยยังเป็นแบบท่องจำทั้งท่องจำในเนื้อหาวิชาหลัก  และท่องจำค่านิยมเด็กดี/คนดีในอาณานิคมของชนชั้นปกครอง ทั้งครูทั้งนักเรียนก็อยู่ในกรอบนี้เหมือนๆ กัน  ถึงแม้จะเอาครูไปสอบ pisa แทนเด็ก  คะแนนที่ได้ของประเทศก็อยู่ลำดับท้ายๆ  ไม่แตกต่างกัน

อ่านเพิ่มเติม...

โควิด-19 กับอำนาจในสังคม

ในห้วงปี 2563-2564 ประเทศไทยได้อยู่ในห้วงการเปลี่ยนผ่านทางแนวความคิดเกี่ยวกับความหลากหลายของวัฒนธรรมสุขภาพจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19) ที่วาทกรรมแห่งอำนาจไม่ว่าจะมาจากระเบียบการปกครองเผด็จการและมาจากวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ที่เลือกเฟ้นประเด็นต่อการรับใช้เผด็จการ ได้พยายามกดทับปรากฏการณ์ดิ้นรนต่อสู้กับการแพร่ระบาดของประชาชนชาวไทย   โควิด-19 กับอำนาจในสังคม ปรากฏให้เห็นได้ ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

การมองอนาคตของสถานการณ์สาธารณภัย

ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกที่มาจากการเขียนรัฐธรรมนูญแต่งตั้ง สว. ๒๕๐ คนนั่งในรัฐสภา คอยคัดคานผู้แทนราษฎรที่จากฝ่ายตรงกันข้ามกับกลุ่มคนที่แต่งตั้งตนเอง เมื่อผ่านการเลือกตั้ง สว.เหล่านี้ก็ไม่ทำให้คนแต่งตั้งผิดหวัง  โหวตเลือกประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีตามคำสั่งทันที ตลอดระยะเวลาการบริหารงานเกือบ ๔ ปี (ไม่นับที่ใช้ปืนแต่งตั้งตัวเองเป็นนายกฯ ๔ ปี) เป็นที่ปรีเปรมเกษมสันต์ของฝ่ายที่สนับสนุน ได้เงินได้ทองขนไปลงทุนต่างประเทศหลายล้านล้านบาท บีบบังคับนโยบายค่าเงินแข็ง จนนักลงทุนต่างชาติถอยกรูดกันเป็นแถวๆ

อ่านเพิ่มเติม...

สาธารณภัยโควิด 19 นรกที่มีสภาพบังคับและสรวงสวรรค์

ความรุนแรงของสาธารณภัยโควิด 19 ในปี 2564 หากมองในเชิงกายภาพหรือในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ได้ทำให้สังคมไทยได้มี 2 โลกในพื้นที่กายภาพเดียวกัน ในช่วงเวลาเดียวกัน คือ

อ่านเพิ่มเติม...

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ภายใต้โครงสร้างมรณะ

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จะมีโครงสร้างอะไรหรือที่ทำให้เราต้องวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดครั้งนี้ ที่ทำให้เราพบกับหายนะแทนที่จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี นายแพทย์ประเวศ วะสี (2559) ได้ให้ข้อคิดกับเราว่า สังคมไทยถูกครอบงำ ด้วยโครงสร้างที่บีบคั้นคนที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของโครงสร้างนั้น จำนวน 5 โครงสร้าง ดังนั้น จากวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ในปี 2563-2564ที่มีคนไข้จากการติดเชื้อต้องเข้าคิวรอ ต้องนอนรอเข้าคิวรักษาพยาบาล มีบางรายต้องตายอยู่กลางถนน การนำวัคซีนมาสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ที่ขาดแคลนล่าช้า

อ่านเพิ่มเติม...

ยุทธศาสตร์การก่อกระแสรักการปลอดภัยพิบัติ

ยุทธศาสตร์การก่อกระแส (Adocate) รักการปลอดภัยพิบัติ เป็นยุทธศาสตร์สำคัญอันดับแรกที่จะนำไปสู่การรวมพลังของทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมกันขับเคลื่อนการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยมีกระบวนการทำงาน 2 กระบวนการ ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

สภาพนิเวศของ New high New low New normal

สภาพนิเวศของ New high  New low New normal  ที่ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนในปี 2564  อันเป็นสภาพนิเวศที่เชื่อมโยงสัมพันธ์สอดคล้องกัน ระหว่าง New high กับ New low  สภาพนิเวศดังกล่าวได้กดทับให้ New normal  ดูไร้ความหมายไร้คุณค่าลงไปเป็นอันมาก  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม...

Facebook FanBox