ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;">

Content View Hits : 981359
">

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ภายใต้โครงสร้างมรณะ

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จะมีโครงสร้างอะไรหรือที่ทำให้เราต้องวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดครั้งนี้ ที่ทำให้เราพบกับหายนะแทนที่จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี นายแพทย์ประเวศ วะสี (2559) ได้ให้ข้อคิดกับเราว่า สังคมไทยถูกครอบงำ ด้วยโครงสร้างที่บีบคั้นคนที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของโครงสร้างนั้น จำนวน 5 โครงสร้าง ดังนั้น จากวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ในปี 2563-2564ที่มีคนไข้จากการติดเชื้อต้องเข้าคิวรอ ต้องนอนรอเข้าคิวรักษาพยาบาล มีบางรายต้องตายอยู่กลางถนน การนำวัคซีนมาสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ที่ขาดแคลนล่าช้า

1.โครงสร้างระบบราชการ

ในสภาวะปกติก็สร้างองค์กรราชการให้เทอะทะ เพื่อขอรับเงินประชาชนมาบริหารจัดการให้มากขึ้นมากขึ้น แต่ในยามวิกฤตโครงสร้างระบบราชการกลับแสดงอิทธิฤทธิ์ที่ไม่เห็นหัวประชาชน

1.1 ผลิต Fake news ออกมาเพื่อรักษาความชอบธรรมในการคงอยู่ของสถานะเดิมๆ ที่มองดูให้เป็นคนดีย์ มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ เรียกว่าได้เด็กเลี้ยงแกะระบชาติและนานาชาติ

1.2 ไม่ทำงานเชิงรุก เพียงแค่ออกคำสั่งหยุดพลวัตสังคมนิดหน่อย อีกทั้ง เป็นตัวถ่วงพลวัตของสังคมในการให้ความช่วยเหลือกันเองอ้างเกรงจะมีการแพร่ระบาดพะน่ะ https://thestandard.co/academic-do-not-teach-children-create-conflict/

2.โครงสร้างวัฒนธรรมอำนาจ

คนที่เป็นตัวแทนอำนาจ มุ่งควบคุมพฤติกรรมคนมีอำนาจตัวจริง (ประชาชน)  อีกทั้ง ควบคุมแบบไม่ตรงปัจจัยตรงปัญหา https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/948169 สั่งสอนเหมือนเป็นพ่อแม่ ตัวเองไม่เคยผิด ดีเลิศทุกอย่าง ประชาชนเหมือนเป็นลูกอยู่ใต้การอบรมเลี้ยงดู พวกข้าราชการก็เปรียบเมือนเป็นข้าราชการตัวพ่อตัวแม่ พวกรัฐบาลก็เปรียบเหมือนรัฐบาลนายทาส

3.โครงสร้างทางศาสนา

อ่อนแอแยังพอทน แต่หลายๆ องคาพยพกลับนำสังคมสู่ความมืดมน สวดมนต์ไล่โควิด ทำบุญให้ประเทศ ไม่รับการฌาปนากิจคนตายจากโควิด อีกสารพัด

4.โครงสร้างทางปัญญา

จากผลการประเมินขององค์กรระหว่างประเทศหลายๆ องค์กร ประเทศไทยบ๊วยในอาเซียน  คนในแวดวงการศึกษาบางส่วนก็หนุนนำปัญญาทรามให้เจิดจรัส  Celeb บางคนก็ออกมาอวยกันการกระทำทารุณกรรมประชาชน  คนที่คิดเห็นต่างรัฐบาลก็ให้คนออกมาแจ้งความดำเนินดดี https://www.thairath.co.th/news/politic/2147486 คนที่ออกมาโพสต์ทางสื่อโซเวียล https://www.prachachat.net/ict/news-675786 แถมการให้การศึกษาแก่ลูกหลานกลับทำแบบลวกๆ  สั่งปิดป้องกันการแพร่ระบาดhttps://moe360.blog/2021/01/02/closed-special-reason/ แทนที่จะดำเนินมาตรการเข้มการตรวจสอบเด็กนักเรียนถ้ามีการติดก็เข้ารับการรักษาอย่างดี คนไม่ติดก็ให้เปิดเรียนกันตามปกติ  แต่นี่ทำเหมือนตัวเองฉลาดมากมีการเรียน Online, Onhand, Ondemand ,Onsite, Onair. มั่วไปหมด

5.โครงสร้างความครอบงำจากต่างชาติ

ด้วยเจ้าสัวของเมืองไทยทำมาหากินในเมืองจีนกันมหาศาล https://www.thebangkokinsight.com/news/business/651447/ รัฐบาลเผด็จการทหารที่มาจากการเขียนรัฐธรรมนูญด้อยค่าประชาชน (ประชาชนไม่มีวิจารณญาณที่ดีในการเลือกตัวแทนจึงแต่งตั้ง สว.250 คนมาคอยพิจารณาถ่วงดุลกับตัวแทนประชาชน โครงการพัฒนาใดๆ ของรัฐบาลที่มาจากประชาชนต้องเป็นไปตามกรอบที่ตัวเองกำหนด) จึงต้องทำมาค้าขายกับประเทศจีนเป็นหลัก

xxxxxxxxxxxxx

Facebook FanBox