ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;">

Content View Hits : 958249
">

สาธารณภัยโควิด 19 นรกที่มีสภาพบังคับและสรวงสวรรค์

ความรุนแรงของสาธารณภัยโควิด 19 ในปี 2564 หากมองในเชิงกายภาพหรือในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ได้ทำให้สังคมไทยได้มี 2 โลกในพื้นที่กายภาพเดียวกัน ในช่วงเวลาเดียวกัน คือ

1.นรกที่มีสภาพบังคับ  สำหรับคนจนและคนชั้นกลางในเมืองใหญ่

พื้นที่กายภาพในสังคมได้กลายเป็นพื้นที่ที่มีสภาพบังคับ มีอำนาจควบคุมกำหนดเหนือผู้อยู่อาศัยไม่ให้มีอิสรภาพดั่งที่เคยมี  บีบบังคับให้อยู่ร่วมรวมกับไวรัสโควิด 19 โดยไม่มีการเข้ามาตรวจหาคนที่มีเชื้อไวรัสในตัวและนำไปรักษาพยาบาล ให้ประชาชนจัดการตัวเอง ทำให้เกิดสภาพที่ครอบครัวที่อยู่รวมกันจำนวนมากติดเชื้อ และไม่สามารถแยกตัวเองไปอยู่ในพื้นที่กักกัน ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ พวกเขาจึงเผชิญกับความตายพร้อมๆ กัน  รัฐบาลทหารเฒ่าพึงพอใจกับตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อ จำนวนผู้เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลที่ต่ำเตี้ยเกินความเป็นจริง  ไม่จัดสรรเงินงบประมาณมาตรวจหาเชื้อไวรัส ไม่คิดที่จะป้องกันด้วยการจัดหาวัคซีนมาฉีดป้องกันการแพร่ระบาด

เมื่อความร้ายแรงของสาธารณภัยโควิด 19 มีความรุนแรงขึ้น ก็ยังมีจิตใจคิดหาประโยชน์จากการดำเนินการจัดซื้อจัดหาวัคซีน วัคซีนที่จัดหามาราคาแพงกว่านานาประเทศเขาซื้อหา  อีกทั้งเมื่อภายหลังปรากฏว่าวัคซีนที่จัดหามาไม่มีคุณภาพเพียงพอที่จะป้องกันการแพร่ระบาดได้ก็ยังไม่หยุดสั่งซื้อเข้ามาฉีดให้ประชาชนคนในชาติ แม้กระทั่งชุดตรวจหาเชื้อไวรัสเองก็ยังขัดขวางการใช้อย่างกว้างขวาง และโดยสะดวก

สภาพบังคับยังคงถูกผลิตซ้ำเพื่อผลประโยชน์ของชนชั้นปกครองและนายทุนผูกขาด ควบคู่กับให้ความสำคัญกับการนับจำนวนและรายงานเชิงสถิติไม่เว้นแม้กระทั่งยามที่ต้องเผชิญกับสาธารณภัย

2.สรวงสวรรค์ใต้บังคับ  สำหรับคนรวย

แม้จะมีอำนาจควบคุมพื้นที่กายภาพเดียวกันกับคนจนและคนชั้นกลางในเมือง แต่พวกเขากลับสามารถปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระ  และก่อสร้างอิทธิพลและอำนาจให้ตนเองอย่างเหลือล้น สร้างสรรค์ให้คนในชาติเป็นดพียงผู้บริโภคสินค้าของตนเอง โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน  กอบโกยไปขยายอาณาจักรในต่างต่างประเทศ

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Facebook FanBox