ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;">

Content View Hits : 958245
">

คำนำนายอีสานกับภัยพิบัติ

คำทำนายของชุมชนอีสานโบราณ

นาจะเป็นบ้าน เกียจคร้านจะอดตาย ภูเขาจะย้าย แผ่นดินจะเดิน พระจะไม่เชื่อสมภาร พญามารจะสู้ผู้ครองเมือง เสือเหลืองจะปล้นบ้าน(คนที่มีใจดุร้ายเหมือนเสือจะสามารถใช้กฏเกณฑ์ปล้นประชาชนได้อย่างหน้าด้านๆแม้ในยามทุกข์กับภัยพิบัติก็ไม่เว้น) ห้วยหนองคลองจะแคบ แกลบจะมีราคา (ส่วนที่ไม่ใช่ความจำเป็นจะมีมูลค่าซื้อขายกันมากกว่า) หมูหมาคนตายไม่ต้องเป็นไข้(อุบัติเหตุอุบัติภัยมากขึ้น) โรคใหม่จะมากินคน ใต้ตีนมนจะออกเขา  เสาจะกินเงิน มนุษย์เดินดินจะกินน้ำพญานาค  คนทุกข์ยากจะแห่เข้าเมือง คนนุ่งผ้าเหลืองจะเอาเมีย คนจะเกิดเหลือน้อยลง สัตว์ป่าดงพงพีจะสูญพันธ์  คนคุยกันจะชักหาง ขุนนางจะขอทาน(คนในภาครัฐทำงานทำภารกิจใดๆ ไม่ได้เป็นไปเพื่อคนที่จ่ายเงินเลี้ยงดู) ชาวบ้านจะออกรบ ศพจะเกลื่อนเมือง

วิพากษ์คำทำนายประเด็นภัยพิบัติ

1.ไม่มีน้ำท่วมโลก  แผ่นดินจะทรุด  ภูเขาจะย้าย น่าจะหมายถึง ภูเขาจะย้ายหนีไปจากคำนิยาม คนจะเข้าไปอยู่ไปใช้ประโยชน์กันหมด  แผ่นดินจะเดิน น่าจะหมายถึง มนุษย์จะมีการใช้ประโยชน์ผืนดินมากขึ้นงอกเงยขึ้น

2. ด้านโรคจะมีโรคใหม่ๆ เกิดขึ้น แสดงให้เห็นว่าเราจะสามารถเอาชนะโรคเก่าๆ ที่มนุษย์เราเคยประสบมาได้

3.ชี้ให้เห็นว่ายิ่งนานวันไป จิตใจอันโสมมของคนบางคนจะมีอิทธิฤทธิ์มหาศาลที่สร้างความเดือดร้อนความทุกข์ยาก และพวกเขาจะไม่ละเลยโอกาสแม้กระทั่งยามที่เราประสบกับภัยพิบัติ  มือหนึ่งสาวเอาประโยชน์มือหนึ่งช่วยพยุง

4.จากข้อ 3 ชี้ให้เห็นว่าเราจะต้องออกมาต่อสู้กับมนุษย์ด้วยกันเองที่มีแนวคิดไม่ตรงกันหรือเอารัดเอาเปรียบไร้ความรักความเมตตาต่อกัน

คำเชิญชวน

จากการติดตามความเป็นไปในปัจจุบัน เชื่อมั่นว่า "ถึงช่วงเวลาที่เราจะต้องออกรบตามคำทำนายแล้วครับ" จากคำทำนายเขาให้รบกับมนุษย์ด้วยกันเอง ธรรมชาติสู้มนุษย์ไม่ได้ ขนาดว่าภูเขายังย้ายหนี สัตว์ป่าพืชพันธ์ยังย้ายหนีเราไปภพอื่น

-------xxxxxxxxx----------


Facebook FanBox