ข้าราชการเน้นพิธีการ มากกว่าวิธีการ เราต้องดักดานอยู่กับภัยพิบัติ

ข้าราชการเน้นพิธีการ มากกว่าวิธีการ เราต้องดักดานอยู่กับภัยพิบัติ  แม้ว่าการเน้นพิธีการมากกว่าวิธีการในการปฏิบัติงานของข้าราชการอาจมีข้อดีและข้อเสียต่าง ๆ ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับสถานการณ์และบริบทของงานแต่ละประเภท

ข้อดีของการเน้นพิธีการ คือ

1.เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้รัฐราชการปรสิต เพราะพิธีการช่วยสร้างความเป็นระเบียบและเสถียรภาพในการทำงาน การมีการทำพิธีการที่สม่ำเสมอและเป็นระเบียบจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมงานรู้สึกมั่นใจว่างานได้ดำเนินไปตามขั้นตอนและมีความเป็นไปตามกฎระเบียบอย่างถูกต้อง

2.เเสริมความมั่นใจ ความหน้าหนาให้กับยหล่าข้าราชการปรสิต เพราะพิธีการจะเสริมความเชื่อมั่นในวัฒนธรรมและประเพณีขององค์กรหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

3.เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเหล่าปรสิต  และเป็นการแสดงความเคารพในวงการปรสิตและต่อวัฒนธรรมขององค์กรปรสิต

อย่างไรก็ตาม การเน้นพิธีการของเหล่าปรสิตในรัฐราชการ  อันเป็นผลดีต่อเหล่าปรสิต แต่สำหรับประชาชนนั้น จะได้รับผลเสียนานาประการ  เช่น

1.การใช้เวลาและทรัพยากรที่มีอยู่ในการจัดพิธีการ ทำให้เวลาในการดำเนินงานด้านวิธีการที่จะสร้างผลลัพธ์ที่ดีน้อยลง

2.การเน้นพิธีการมากเกินไปอาจส่งผลให้มีการปิดกั้นนโยบายและข้อกำหนดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

3.เกิดการบิดเบือนผลการประเมินการปฏิบัติงานของเหล่าปรสิตในรัฐราชการ ประเมินให้ผลตอบแทนกันอิ่มหมีพีมันด้วยงบประมาณแผ่นดิน แต่ไม่มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อประชาชนและประเทศชาติ