นิทานมีฤทธิ พิชิตสาธารณภัย

การรักการอ่านหนังสือของเด็กส่วนใหญ่จะเกิดจากการโดนใจกับการฟังนิทาน นิทานสามารถจะเล่าเรื่องหนักๆ เรื่องที่ซับซ้อนให้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายๆ  แต่ข้อดีที่สำคัญของนิทานคือการฝึกสมองที่สามารถจุดไฟแห่งจินตนาการ

สถานภาพของนิทานในประเทศไทย

น่าเสียดายที่ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการฝึกทักษะเอาตัวรอดแบบปัจเจกบุคคล  และการท่องจำลักษณะประเภทภัยต่างๆ  ละเเลยนิทานจุดไฟแห่งการเรียนรู้ตั้งแต่ยังเล็กๆ  และนโยบายทางการศึกษาของไทยมจะมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเบ้าหลอมประชาชนในแบบที่รัฐต้องการ ไม่เว้นแม้แต่ในนิทานที่โหมเผยแพร่ในสถานศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ โโยมีการสร้างแนวคิดที่เป็นอุปสรรคต่อการสถาปนาสังคมนิรภัย เนื่องจากการสร้างนิทานในยุคนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.สร้างกรอบล้อมชีวิตให้อยู่ในขอบเขต

2.สร้างจิตสำนึกความรักต่อซาตาน (ชาติที่เหลื่อมล้ำภายใต้เสรีภาพในกรอบ …….)

3.ชี้บอกว่าอีกาสีดำให้เรียกว่าอีกาสีขาว