น้ำท่วมกับความรุนแรงเชิงโครงสร้างสังคม

เมื่อวันที่ ตุลาคม 2565 ศรีสุวรรณ จรรยา นักร้องวงฝุ่นใต้ตีนเผด็จการ โดนคนบุกเข้าประเคนหมัดและหน้าแข็งขณะยืนแถลงข่าว หลังจากที่เข้าร้องเรียน  ให้ตรวจสอบโน๊ต อุดม แต้พานิช หลังจากที่ “เดี่ยว 13 ” โด่งดังในสื่อโซเซียล

ความรุนแรงเชิงโครงสร้างทางสังคมหมายถึงสภาวะที่มีการก่อให้เกิดความเป็นอยู่ที่เป็นภาวะโดยไม่สมดุลกันในสังคม เช่น ความยากจนและความเป็นอยู่ของกลุ่มชนชนเผ่าพันธุ์น้อย ซึ่งอาจทำให้ผู้คนมีความไม่พอใจ สังคมแตกแยก และเกิดการขัดแย้งระหว่างกลุ่มหรือบุคคลในสังคมได้

การมีความรุนแรงเชิงโครงสร้างทางสังคมอาจส่งผลต่อการบริหารจัดการภัยพิบัติได้โดยตรง เนื่องจากกลุ่มผู้ที่เป็นเป้าหมายของการช่วยเหลือในสถานการณ์ภัยพิบัติ อาจมีความเป็นอยู่ที่ต่ำกว่าสังคมอื่น ๆ ทำให้การให้บริการช่วยเหลือและการเข้าถึงทรัพยากรจะมีความยากลำบาก และอาจทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดการแย่งชิงทรัพยากรระหว่างกลุ่มหรือบุคคลในสังคม ทั้งนี้จะทำให้การบริหารจัดการภัยพิบัติเกิดความยุ่งยากและมีความซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้น การลดความรุนแรงเชิงโครงสร้างทางสังคมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้สามารถบริหารจัดการภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและความสำเร็จในการช่วยเหลือผู้ประ