น้ำท่วมกับสำนึกรู้ว่ามันยังมาไม่ถึงเรา

การรู้ว่าภัยพิบัติยังไม่เกิดขึ้นกับเราในระยะนี้ อาจส่งผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ได้ในหลายด้านด้วยกัน ดังนี้

 1. ติดกับดักความมั่นคงของสภาวะการเงิน: การรู้ว่าภัยพิบัติยังไม่เกิดขึ้นกับเราในระยะนี้ อาจทำให้เพิ่มการลงทุน/การวางแผนการใช้เงินง่ายขึ้น หรือในปริมาณสูง
 2. การรักษาสุขภาพ: การรู้ว่าภัยพิบัติยังไม่เกิดขึ้นกับเราในระยะนี้ อาจส่งผลให้เราไม่ใส่ใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง อาทิเช่น การออกกำลังกายเพิ่มขึ้น การกินอาหารที่เหมาะสม การหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ และการดื่มแอลกอฮอล์เกินขนาด
 3. ขาดความรอบคอยในการตัดสินใจ: การรู้ว่าภัยพิบัติยังไม่เกิดขึ้นกับเราในระยะนี้ อาจช่วยให้เราตัดสินใจในการวางแผนอนาคตโดยไม่เหมาะสม
 4. มีความคิดเชิงบวก: การรู้ว่าภัยพิบัติยังไม่เกิดขึ้นกับเราในระยะนี้ อาจช่วยเสริมสร้างความคิดเชิงบวกในชีวิต และลดความกังวลหรือความเครียดที่มีต่อสิ่งต่างๆ

การไม่ตระหนักว่าตนเองเสี่ยงที่จะประสบอุทกภัย หรือไม่เตรียมพร้อมรับมือกับอุทกภัย สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากขาดความรู้และการเข้าใจเกี่ยวกับอุทกภัย นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ทำให้เกิดปัญหาดังกล่าวได้ เช่น

 1. ขาดแรงจูงใจ: บางครั้งผู้คนอาจไม่รู้สึกว่าอุทกภัยเป็นเรื่องสำคัญเพียงพอ หรือไม่สนใจในการเตรียมความพร้อมเนื่องจากขาดแรงจูงใจในเรื่องนี้
 2. ความเชื่อผิด: บางครั้งผู้คนอาจมีความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับอุทกภัยว่าจะไม่เกิดขึ้นกับตนเอง หรือว่าสถานการณ์จะไม่แย่ลงมากพอที่จะต้องเผชิญกับอุทกภัย
 3. ขาดการเตรียมความพร้อม: บางครั้งผู้คนอาจไม่มีการเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉินเนื่องจากขาดความรู้และความสามารถในการจัดการสถานการณ์อุทกภัย
 4. สภาพแวดล้อม: บางครั้งสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นภาวะฝนตกหนัก น้ำท่วม หรือสารเคมีรั่วไหลออกมา เป็นต้น อาจทำให้ผู้คนไม่มีเวลาหรือโอกาสที่จะเตรียมตัวในการจัดการกับอุทกภัย
 5. ภาวะซ้อนโรค: จะเกิดผลกระทบให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยยากลำบาก อาการของโรครุนแรงขึ้น
  1. ภาวะทางสมอง: ผู้ป่วยที่มีภาวะทางสมอง เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต หรือโรคพาร์กินสัน อาจไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือแก้ไขสถานการณ์ในขณะที่เกิดอุทกภัยได้ เพราะภาวะเหล่านี้อาจทำให้มีการเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงได้ง่ายขึ้น
  2. โรคเบาหวาน: ผู้ที่มีโรคเบาหวานอาจมีภาวะซ้อนโรค เช่น ภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และภาวะทางหัวใจที่ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดพาหะว่างเวลาที่มีอุทกภัย
  3. โรคหลอดเลือดสมองอุดตัน: ผู้ที่มีโรคหลอดเลือดสมองอุดตันอาจเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตเมื่อเกิดอุทกภัย เพราะภาวะเหล่านี้อาจทำให้เกิดความเครียดและความตึงเครียด ซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสุขภาพที่แย่ลงได้
  4. ภาวะทางหัวใจ: ผู้ที่มีภาวะทางหัวใจ เช่น โรคหัวใจขาดเลือด หรือภาวะเสี่ยงต่อการเกิดหัวใจล้มเหลว