เจาะหายนะเม้าเท็นบี สัตหีบ ชลบุรี

5 สิงหาคม 2565 เกิดเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงเมาท์เทนบี ที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี คร่าชีวิตนักท่องเที่ยวกว่า 20 คน สร้างบาดแผลให้กับครอบครัว หรือแม้กระทั่งผู้ที่รอดชีวิต ไม่ต่างอะไรจากเหตุการณ์ไฟไหม้ซานติก้าผับเมื่อ 14 ปีที่แล้ว

ทั้งๆ ที่มีกฎหมายที่ควบคุมหลายฉบับ และมีหลายมาตรา และมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบบังคับใช้กฎหมาย ทั้งนี้ สรุปประเด็นกฎหมายควบคุมได้ ดังนี้

  1. กฎหมายเกี่ยวกับสถานประกอบการ: มีกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดตั้งและดำเนินกิจการ เช่น
      • การได้รับใบอนุญาตประกอบการ และต้องการตรวจสอบว่าสถานบันเทิงเป็นที่เป็นที่น่าเชื่อถือหรือไม่
      • การขออนุญาตก่อสร้าง ที่จะต้องตรวจสอบว่าจะมีโครงสร้างปลอดภัยหรือไม่
  2. กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย: สถานบันเทิงต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย เช่น ต้องมีระบบดับเพลิงและการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้มาเยี่ยมชมหรือไม่
  3. กฎหมายเกี่ยวกับการแสดง: สถานบันเทิงต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการแสดง เช่น ต้องมีการรับรองว่างานแสดงไม่มีเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
  4. กฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพ: สถานบันเทิงต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพ

ข้อ 1  จะมีการจ่ายเบี้ยใบ้รายทาง  ครั้งเดียว  ส่วนข้อ 2- 4 จะมีการจ่ายค่าเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เป็นรายเดือน กับหลายๆ หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย