อุณหภูมิโลก

อุณหภูมิของโลก ปัจจุบันมีสถานะอย่างไร สถานะที่ปลอดภัยเป็นอย่างไร

สถานะปัจจุบันของอุณหภูมิโลก คือ การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในศตวรรษที่ผ่านมา จากการศึกษาและการประเมินทางวิทยาศาสตร์ อุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นประมาณ 1 องศาเซลเซียส (1.8 องศาฟาเรนไฮต์) ตั้งแต่ยุคก่อนอุตสาหกรรม

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาที่ซับซ้อน และแนวโน้มของอุณหภูมิโลกอาจแตกต่างกันไปในแต่ละปีและในแต่ละภูมิภาค การตรวจสอบและการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องโดยองค์กรและสถาบันทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทันสมัยที่สุด

สถานะอุณหภูมิที่ปลอดภัย

สำหรับอุณหภูมิโลก นักวิทยาศาสตร์ได้กำหนดเป้าหมายเพื่อจำกัดขอบเขตของภาวะโลกร้อนและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ข้อตกลงปารีสซึ่งลงนามในปี 2558 โดยเกือบทุกประเทศ มีเป้าหมายที่จะรักษาอุณหภูมิโลกให้เพิ่มขึ้นต่ำกว่า 2 องศาเซลเซียส (3.6 องศาฟาเรนไฮต์) เหนือระดับก่อนยุคอุตสาหกรรม และพยายามจำกัดอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นให้ไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส (2.7 องศาฟาเรนไฮต์) ฟาเรนไฮต์)

แนวคิดเบื้องหลังเป้าหมายเหล่านี้ คือ การรักษาอุณหภูมิให้อยู่ในเกณฑ์นี้จะช่วยลดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อย่างไรก็ตาม การบรรลุเป้าหมายและรักษาเป้าหมายเหล่านี้ไว้ได้ต้องอาศัยความพยายามระดับโลกอย่างมากในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเปลี่ยนผ่านไปสู่แหล่งพลังงานหมุนเวียน และนำแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนมาใช้ในภาคส่วนต่างๆ

เป็นมูลค่าการกล่าวขวัญว่าคำจำกัดความเฉพาะของ “สถานะปลอดภัย” สำหรับอุณหภูมิโลกอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริบทและมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกัน การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการอภิปรายอย่างต่อเนื่องระหว่างผู้กำหนดนโยบาย นักวิทยาศาสตร์ และชุมชนระหว่างประเทศยังคงกำหนดความเข้าใจของเราเกี่ยวกับสิ่งที่ก่อให้เกิดสภาพอากาศที่ปลอดภัยและยั่งยืนสำหรับคนรุ่นอนาคต