น้ำท่วมซ้ำซาก : อาการป่วยของสังคม

สังคมป่วยจากน้องน้ำ (อุทกภัย)  เพราะน้องนำ้มาเยี่ยมเยียนอย่างสม่ำเสมอในพื้นที่  และปล่อยให้ผ่านเลยไปตามสถานการณ์ร้ายแรงที่ผ่านพ้นไปอีกรอบ  สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ เนื่องด้วย

  1. สังคมป่วยด้วยการยอมรับรับอำนาจอิทธิพลให้มีการละเลย ดูดายกับการกระทำทางกายภาพที่ทำให้น้องน้ำแสดงพละกำลังต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ได้  เราจึงต้องสูญเสียพื้นที่ป่าไม้  พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่ทางนำ้ไหลสาธารณะ (แม่นำ้ ลำคลอง) ไปเรื่อยๆ
  2. สังคมป่วยด้วยการไม่สำเหนียก เห็นอกเห็นใจความเป็นอยู่คนอื่น และแสดงออกถึงพลังความสำเหนียก ความเห็นอกความเห็นใจโโยไม่จำเป็นที่จะต้องมีคนอื่นรู้เห็น   ส่วนใหญ่ที่แสดงเพราะกลัวจะถูกติฉินนินทา
  3. สังคมป่วยด้วยไม่ขาดความสนใจศึกษา ค้นคว้าเพื่อทำความเข้าใจผลกระทบของน้องนำ้ให้ชัดเจน

ราษฎรผู้เสียภาษีจะต้องขอบคุณและสวามิภักดิ์ต่อ “รัฐราชการ” และ “ระบบอุปถัมภ์รัฐราชการ” ไปอีกนานแค่ไหน //คนกลุ่มเล็กๆกับอีกมวลหมาประชาชนคนทั้งหลายที่ไม่สมควรปล่อยให้เขาทำตามใจ//ระบบอุปถัมภ์ที่เป็นรูปธรรมจากระดับล่างขึ้นสู่ระดับบน ก็คือการส่งส่วยเป็นทอดๆ//