ปภ.จำกัดนี่เองที่ผลิตซ้ำหายนะ : สร้างกระบวนการลบความทรงจำภัยพิบัติของประชาชน

ความสำคัญของความทรงจำภัยพิบัติ

เมื่อประสบภัยพิบัติหรือเกิดประสบการณ์ขึ้นในชีวิตตจะเกิดกระบวนการเรียนรู้ ผลของการเรียนรู้จะถูกบันทึกเป็นความทรงจำ ความทรงจำจะประกอบไปด้วยกระบวนการเก็บ ดึงออกมา และ การใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับสิ่งเร้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น รูป เหตุการณ์ ไอเดีย หรือ สกิลในการทำอะไรต่าง ๆ  เพื่อตอบรับสถานการณ์ได้ดีกว่าคนที่ไม่มีความทรงจำ

รัฐราชการปรสิตตระหนักถึงความสำคัญความทรงจำภัยพิบัติดังกล่าวข้างต้นเป็นอย่างดี หากปล่อยให้เติบโตขึ้นน  จะเป็นอุปสรรคต่อการกอบโกย ต่อการอ้างความสมเหตุสมผลของการทำการกอบโกย รับเงินภาษีมาทำบุญสงเคราะห์

บริษัท ปภ.จำกัด หนึ่งในรัฐราชการปรสิตที่รับเงินภาษีมาทำงานยังบังอาจทำร้ายผู้จ่ายภาษี (กระบวนการลบความทรงจำ) กระบวนการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนในการทำร้าย (ลบความทรงจำภัยพิบัติของประชาชน) ประกอบด้วย

  1. สร้างรูปแบบมาตรฐาน/ชุดรูปแบบเดียวของ “Idea-Content-Story-Message” ป้องกันไม่ให้ประชาชนได้เกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นมา ถ้าเกิดมีขึ้นก็มีขั้นตอนการจำกัด
  2. ทำให้คนไทยมองเห็นการประสบภัยพิบัติ มีองค์ประกอบของภาระของรัฐราชการถ่ายเดียว มีประสิทธิภาพไว้วางใจได้ สร้างความพอใจกับการทำงานของรัฐราชการแต่ละองค์ประกอบ
  3. ปกปิดโครงสร้างทางสังคมอันแข็งแกร่งร่วมกัน เพื่อให้เห็นการทำงานของแต่ละภาคส่วนและผลกระทบที่แต่ละองค์ประกอบมีต่อความเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ภัยพิบัติได้ชัดเจนขึ้น
  4. ลดทอนการประกอบสร้างความทรงจำภัยพิบัติของผู้ประสบภัยพิบัติ ด้วยการแทรกแซงการสื่อสารของประชาชน