วิธีกระโดดออกจากการประสบภัยพิบัติ

ภายใต้การโหมกระพือของภัยพิบัติ รัฐราชการปรสิตก็สบโอกาสเร่งสร้างความชอบธรรมในการเอาภาษีมาใช้แบบมีตังค์ทอน แบบไม่รู้เอาสมองส่วนไหนคิด  ถ้าหากเราไม่คิดหรือไม่อยากจะกระโดดออกจากภัยพิบัติ ไม่อยากให้ลูกหลานต้องพบเจอกับสถานการณ์แบบนี้อีกต่อไป จะฝากความหวังให้รัฐราชการปรสิตนั้น ความเป็นไปได้น้อยนิด เพราะพวกเขาจะสาธยายความสมเหตุสมผลภารกิจอำนาจหน้าที่ของพวกเขาอย่างเลิศเลอให้ประชาชนพออกพอใจได้เสมอ

วิธีที่จะหลุดพ้นจากการครอบงำของรัฐราชการปรสิตหรือกระโดออกจากการประสบภัยพิบัติ มีแนวทางอยู่ 5 แนวทางคือ

1.เปลี่ยน Mindset

เดิม

ใหม่

คอยฟังประกาศเตือนภัยของรัฐราชการ/แจ้งขอความช่วยเหลือ/ป้องกันตัวเองตามมีตามเดิดตามกำลังความสามารถเฉพาะตน/ปฎิบัติตามคำแนะนำของ จนท.ช่วยเหลือกู้ภัย/รับของบริจาคสงเคราะห์/ ใช้มโนทัศน์ให้เห็นการป้องกันระยะยาว/กระจ่ยแนวคิดหรือหาคนที่คิดเห็นร่วมกัน/ผลักดันให้เกิดการการดำเนินการตามมโนทัศน์/ศึกษาจากต้นแบบมโนทัศน์พื้นที่อื่นๆ/มองทุกอย่างเป็นโอกาสในการเติบโต/ไม่ยึดติดกับกระบวนการ วิธีการเดิมๆของรัฐราชการปรสิต

2. ตั้งเป้าหมายและทำกระบวนการค้นหากลยุทธ์

ในกลุ่มคนที่คิดเห็นร่วมกัน ต้องสกัดเอาเป้าหมายที่ชัดเจนหนึ่งเรื่องออกมาขับเคลื่อน  แล้วลงมือสู่การปฏิบัติด้วยรูปแบบวิธีการอย่างไม่จำกัดตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย

3. เก็บข้อมูลมาตรวจดูให้ครบถ้วนรอบด้าน

โดยเริ่มทำพร้อมกับขั้นตอนที่ 2 ต้องมีการขุดลึกข้อมูลออกมาให้ได้มากที่สุด ไม่ใช่มีแต่มโนทัศน์และวรวมตัวกันไปเรียกร้องขับเคลื่อนสร้างกระแสสร้างพลังอย่างเดียว

4. ต้องรู้จักการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้สังคมทั่วไปได้รับรู้การขับเคลื่อนของกลุ่มตนเองชุมชนตนเอง

5.ทำให้กระบวนการ 1-4 ข้างต้น เป็นระบบที่คนรุ่นหลังหรือคนอื่นจะเข้ามาสานต่อให้บรรลุผลตามมโนทัศน์ ไม่ใช่ทำได้เพียงรุ่นเดียวก็มลายหายไป การต่อสู้กับรัฐราชการปรสิตในประเทศไทยอาจต้องใช้ระยะเวลาสัก 2-3 รุ่น