การดับเพลิงขั้นต้น

At  A FIRE

what is the first thing  fire  fighters do at a fire. The  fire fighters must get people  out of burning   buildings. The safety of those people   is most important.  Then the fire fighters use the hoses. Sometimes fire fighters water down nearby building. That helps keep the fire form spreading.

สิ่งแรกที่นักดับเพลิงจะต้องทำในการดับเพลิง คือนักดับเพลิงจะต้องนำผู้คนออกจากอาคารที่ถูกไฟไหม้ ยึดถือความปลอดภัยของคนเหล่านั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุด จากนั้นนักดับเพลิงจีงระดมฉีดน้ำ บางครั้งนักดับเพลิงต้องฉีดน้ำคลุมอาคารใกล้เคียง เพื่อช่วยไม่ให้เกิดการลุกลาม

The people are safe. the fire isn’t spreading. Now the fire fighters go to work. They put the fire out. Fire fighters fight fires. What else do they do. Sometimes there is an accident.   Fire fighters help save the people who are in the accident.

Some fire fighters visit schools.  They visit stores and factories. They check the buildings. They  make sure the buildings are safe for people to be in. เพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนในเขตรับผิดชอบมีความปลอดภัย  นักดับเพลิงก็ต้องไปแนะนำตามโรงเรียน โรงงาน ตรวจสอบระบบในอาคาร

(อปท.ควรมีแผนงานออกแนะนำตรวจเยี่ยม ในงบประมาณที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ โดบเฉพาะสถานที่ที่ไม่อยู่ใน พ.ร.บ.โรงงาน  พ.ร.บ.ควบคุมอาคารทั้งหลาย)

Some towns don’t have a regular fire department. These towns use volunteers. When a fire starts they are called. They leave their jobs. They leave their homes to fight the fire. บางชุมชนหมู่บ้านที่ท้องถิ่นไม่มีแผนกดับเพลิงเป็นประจำ ก็ต้องใช้อาสาสมัคร เมื่อมีไฟเริ่มต้นพวกเขาจะถูกแจ้งเหตุ  ละภารกิจงานประจำ เพื่อระงับไฟในชุมชนหมู่บ้าน

หมายเหตุ

บ้านเรา หน่วยงานที่รับผิดชอบก็มีวิสัยทัศน์เตรียมพร้อมอยู่แต่กับ อปท.ที่มีเงินงบประมาณตั้งโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร แถมฝึกก็แค่ดับถังแก๊สหุงต้มหรือไฟในกะบะ   พอเ้กิดเหตุก็ไม่สามารถจะเป็นผู้สั่งการดับเพลิงในที่เกิดเหตุได้  เรียนระบบ  ก็เรียนแต่ระบบของหน่วยงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ไม่เชื่อก็ลองสมัครเป็น อปพร.ตาม อปท.) ซึ่งทำให้วอดก่อนจึงเห็นระบบของกรมนี้หอบหิ้วถุงยังชีพเข้ามาให้  อุทกภัยหรือภัยแล้งก็เช่นกัน

————–////////////////////—————–