การเลือกประเภทวัสดุที่ใช้ดับเพลิง

การเลือกใช้ประเภทวัสดุที่ใช้ดับเพลิงนั้น เริ่มมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นในกลางศตวรรษที่ 19 เนื่องจากมนุษย์มีความสามารถผลิตวัสดุใหม่ๆ ขึ้นมาใช้เพิ่มขึ้นจากวัสดุที่คุ้นเคยในอดีต ได้แก่ ไม้ และผ้า ปัจจุบันเรามีวัสดุหลากหลายประเภทในชีวิตประจำวัน ทั้งผู้คนในเมืองและในชนบท ดังนั้นหากเกิดการลุกไหม้ของวัสดุดังกล่าวมา เราจะไม่สามารถใช้น้ำในการดับการลุกไหม้ของผ้าและไม้ได้

1. การใช้น้ำดับ

นำ้สามารถใช้ดับการลุกไหม้ของวัสดุประเภท A ได้แก่ ไม้ ผ้า กระดาษ พลาสติก ข้อควรระวังหรือข้อควรปฏิบัติที่ดี คือพยายามทำให้เป็นฝอยๆ  คลุมการลุกไหม้จะสามารถดับเพลิงได้ดี  ซึ่งเรามักจะพบการดับเพลิงที่ผิดๆ ได้แก่ การสาด การฉีดอัด

2. การใช้โฟม , ผงเคมี , ฮาลอน หรือใช้คาร์บอนไดออกไซต์

2.1 วัสดุประเภท B ได้แก่ นำ้มัน แก๊ส จาระบี  วัสดุล้างทำความสะอาดต่างๆ

2.2 วัสดุปะเภท C ได้แก่ อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ

3. ใช้สารเคมีจำพวก SODUIM CHLORIOE (ผงเกลือแกง)  หรือทรายแห้ง

ใช้ดับวัสดุประเภท D ได้แก่ วัสดุโลหะที่ติดไฟลุกไหม้ได้ เช่น แมกนีเซียม โซเดียม โปตัสเซียม  ข้อควรระวังอย่างของเพลิงประเภทนี้ห้ามใช้นำ้ดับการลุกไหม้เด็ดขาด  อาจเกิดการระเบิดแตกตัวของโลหะได้

xxxxxxxxx