ปภ.จำกัดนี่เองที่ผลิตซ้ำหายนะ : สถาปนาภาวะซุ่มซ่ามทางภัยพิบัติให้กับสังคม

ภาวะซุ่มซ่ามทางภัยพิบัติ ได้เกิดขึ้นกับสังคมไทยเมื่อปี 2545 ที่มีการปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่ ก่อตั้งหน่วยงานกลางด้านภัยพิบัติขึ้นภายใต้กระทรวงคลองหลอด นามบริษัท ปภ.จำกัด กำหนดภารกิจที่ประสานสัมพันธ์ของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีมาตรฐานให้ประเทศไทยเป็นเมืองปลอดภัย แต่ภายใต้ภารกิจอันน่าหลงใหล ประชาชนกลับถูกครอบงำด้วยภาวะซุ่มซ่ามทางสังคมด้านภัยพิบัติ

เปรียบเทียบความซุ่มซ่ามทางร่างกายกับความซุ่มซ่ามทางสังคม

มิติทางร่างกายตัวตนคนไร้นิรภัย

มิติทางสังคมด้านภัยพิบัติ

ความเฟอะฟะ

ใช้เงินทองในการแต่งเสริม/ศัลยกรรมร่างกายให้สวยงาม

แต่งหน้าทาปากจนเกินงามเกินพอดี

รับเอาเงินภาษีประชาชนมาผลาญกับเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกินพอดีพอตามความต้องการจำเป็นภายใต้ธรรมาภิบาล เฟอะฟะด้วยกำลังคนยั๊วเยี๊ย ภารกิจกิจงานที่ยุ่งยากซับซ้อนที่จะต้องมีตำแหน่งสูงค่าตอบแทนสูงที่กลวงเปล่าไร้ประสิทธิผลต่อประชาชน

ความซุ่มซ่าม

มีปัญหาการประสานสัมพันธ์ของร่างกาย มีปัญหาในการเคลื่อนไหวร่างกายทำให้เิกดความซุ่มซ่ามส่งผลหรือมีความเสี่ยงให้ร่างกายที่ศัลยกรรมมาด้วยเงินทองอย่างสวยงามได้รับบาดเจ็บ ส่วนที่ศัลยกรรมเสียหาย ภารกิจที่ทำไปของบริษัทไม่ตอบโจทย์นิรภัยของประชาชน ทำให้ประชาชนยังต้องประสบกัยภัยพิบัติ  ต้องหลั่งน้ำตากับการสูญเสีย นั่งน้ำตารินรอมือรอความเมตตาจากเงินภาษี  ต้องสูญเสีย  สิ่งเหล่านี้มันไม่คุ้มค่ากับเงินภาษีที่ถูกขูดรีดไป

การเปรียบเปรยแบบชาวบ้านๆ

บริษัทมีพฤติกรรมที่เหมือนหญิงอาชีพพิเศษ ที่นั่งแต่งหน้าทาปากให้สวยงาม  เพื่อรอใช้งามระบายความใคร่ให้กับชายแต่ละครั้งแต่ละคราว เหมือนกับบริษัทที่นั่งเสพสุขจากภาษี นั่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรที่เพียบพร้อม รอออกไปได้ระบายความทุกข์คลายทุกข์ชั่วครั้งชั่วคราวจากภัยพิบัติ  การสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารก็มีลักษณะเหมือนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเตรียมสุขใจจะได้คลายทุกข์คลายโศรกชั่วครั้งชั่วคราวแน่นอน ได้เตรียมสาวๆ ไว้รอแล้ว

ข้อเสนอแนะ

ควรปฏิรูประบบราชการใหม่โดยเร่งด่วน ก่อนที่ปรสิตจะสูบเลือดหมดตัวหรือแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเต็มที่  ต้องสลายภาวะซุ่มซ่ามทางสังคมด้านภัยพิบัติที่บริษัท ปภ.จำกัดสถาปนาขึ้นในสังคมไทย โดยการยุบหน่วยงานในราชการภูมิภาค ให้เหลือเฉพาะส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาคก็ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้กว้างขวางครอบคลุมมากขึ้น

———————xxxxxxxxxxxxx———————