ปภ.จำกัดนี่เองที่ผลิตซ้ำหายนะ : องค์กรที่อยู่ในภาวะไม่ไหวจะเคลียร์

ด้วยประเทศไทยเป็นรัฐราชการ ดังนั้นจึงดูเหมือนประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐจะยืนกันคนละจุดแทบทุกด้าน ความเชื่อมโยงระหว่างกันดูเหมือนจะคล้ายเจ้านายกับลูกน้อง หรือทาสกับนายทาส  ภาวะที่กล่าวมาอ้างอิงจากคุณลักษณะที่สังเกตุพบได้ ดังนี้

1.คุณลักษณะที่สังเกตุพบจากเจ้าหน้าที่รัฐ

1.1 เข้าไม่ถึงประชาชน

1.2 เรียนรู้ไม่ชัด

1.3 แก้ปัญหาไม่เป็น

2. คุณลักษณะที่สังเกตุพบจากประชาชน

2.1 วิญญาณเต่า

2.2 ต้องรอให้ง้างปากถึงจะยอมพูด

2.3 ใช้เหตุผลแบบก้นกุฏิ

เกี่ยวข้องอย่างไรกับ ปภ.จำกัดกันละครับ

เกี่ยวข้องกันอย่างมากเพราะดีเอ็นเอของ ปภ.จำกัดเด่นชัดมากในคุณลักษณะที่สังเกตุพบจากเจ้าหน้าที่รัฐ เรียกได้ว่า ถ้าฝันได้ว่าประเทศไทยสามารถปฏิรูประบบราชการได้สำเร็จ ปภ.จำกัดก็จะอยู่ในลำดับสุดท้ายที่ถูกลากคอให้ผ่านการปฏิรูป

เมื่อดีเอ็นเอเด่นชัดขนาดนั้น ก็จะส่งผลให้เกิดอิทธิฤทธิ์เกิดอภินิหารนานาประการขึ้น ซึ่งอิทธิฤทธิ์เกิดอภินิหารสังเกตุได้จากกิริยาต่อไปนี้

1.ไม่เคยตั้งคำถามหรือการตั้งคำถามไม่ตรงจุดหรือถูกจุด  เนื่องด้วย สั…ด..ต้องการคำตอบที่ไม่ถูกต้อง คำตอบที่ไม่ตรงจุด อันเป็นการสืบสานวัฒนธรรมการเลียตีนเลียมือ

2.การกระทำที่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ไม่เคยเปลี่ยนปัญหาให้กลายเป็นโอกาสที่ดี

3.ไม่จริงใจในการดึงศักยภาพของประชาชนออกมาเป็นตัวขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่ (ขืนทำกูก็อดอยากปากแห้งซิว่ะ)

                                                                  ——xxxxx——–