การหนีไฟไหม้ในอาคารสูง

หากท่านอยู่ในอาคารสูงที่เกิดเพลิงไหม้  ท่านจะเอาตัวรอดอย่างไร  แนวทางเอาตัวรอดหากไม่อยู่ในบริเวณวิกฤตมากนัก ดังนี้

๑. เมื่อได้ยินสัญญาณเพลิงไหม้ดังขึ้น  ให้รีบออกจากอาคารโดยเร็วที่สุด  อย่าเสียเวลาตรวจสอบว่าเกิดเพลิงไหม้ขึ้นที่บริเวณใด

๒. ถ้าเพลิงไหม้เกิดในห้องพักท่าน ให้หนีออกมาแล้วปิดประตูห้องพักทันที  และแจ้งเจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร เพื่อโทรศัพท์แจ้งหน่วยดับเพลิง

๓. ถ้าเพลิงไหม้ไม่ได้เิกดในห้องพักท่าน ให้หนีออกจากห้อง โดยที่จะต้องตรวจสอบสภาพนอกห้องก่อน  การปฏิบัติคือ วางหลังมือบนประตู หากประตูมีความเย็นอยู่ ค่อยๆเปิดประตูแล้วหนีไปยังทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุด

๔. หากประตูมีความร้อน อย่าเปิดประตู ในห้องของท่านอาจเป็นที่ปลอดภัยที่สุด ให้โทรศัพท์แจ้งหน่วยดับเพลิงว่าท่านอยู่ที่ใดและกำลังตกอยู่ในวงล้อมของเพลิงไหม้  หาผ้าเช็ดตัวเปียกๆมาปิดทางเข้าของควัน  ปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศ  ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือที่หน้าต่างหนือชานอาคาร  รอคอยความช่วยเหลืออย่างมีสติ

๕. เมื่อท่านตัดสินใจหนีไฟ  ให้คลานต่ำ  เพราะเมื่่อควันปกคลุมอากาศบริสุทธิ์จะอยู่ด้านตำ่ของพื้นห้อง  และนำกุญแจห้องพักไปด้วย  หากหมดทางหนีจะได้กลับเข้าห้องพักได้

๖.อย่าใช้ลิฟต์ขณะเกิดเพลิงไหม้ เพราะเสี่ยงต่อการไฟฟ้าดับ  ลิฟต์ไม่ทำงาน

————————-