วิทยาการสาธารณภัย

ดร.วัฒกานต์ ลาภสาร (ปร.ด.สิ่งแวดล้อมศึกษา/มมส.)

การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกับการต่อรองความหมายทางสังคมของรัฐราชการ

การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในปัจจุบันเน้นหนักในมิติท […]