วิทยาการสาธารณภัย

ดร.วัฒกานต์ ลาภสาร (ปร.ด.สิ่งแวดล้อมศึกษา/มมส.)

ปภ.จำกัดนี่เองที่ผลิตซ้ำหายนะ : สร้างกระบวนการลบความทรงจำภัยพิบัติของประชาชน

ความสำคัญของความทรงจำภัยพิบัติ เมื่อประสบภัยพิบัติหรือเ […]

ปภ.จำกัดนี่เองที่ผลิตซ้ำหายนะ : ขาดความเป็นผู้นำในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ

การเพิ่มขึ้นของสาธารณภัยจำเป็นต้องบูรณาการระบบการป้องกั […]

แรงบันดาลใจในการสู้พิบัติภัยของคนในราชการส่วนภูมิภาคเทียบกับราชการส่วนท้องถิ่น

แรงบันดาลใจในการสู้พิบัติภัยของคนในราชการส่วนภูมิภาคเที […]

ราชการส่วนภูมิภาคกับภัยพิบัติ : เปรียบเทียบการเรียนรู้ขององค์กรเพื่อจัดการสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ

จากการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการเรียนรู้เพื่อทำงานรับใช้ป […]

ราชการส่วนภูมิภาคกับภัยพิบัติ : ร่องรอยความโหล่ยโท่ยของส่วนราชการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คนทำงานราชการส่วนใหญ่ มักจะเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองนั้นทำถ […]

ปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชาติ

เมื่อเกิดสาธารณภัย บทบาทการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานจะต้ […]

ปภ.จำกัดนี่เองที่ผลิตซ้ำหายนะ : ทาสีผู้กระทำการทางสังคมมิให้มองเห็นการแข็งขืนขัดแย้งกับรัฐราชการรวมศูนย์ด้านสาธารณภัย

วันนี้ได้อ่านบทความของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ทำให้ทราบ […]

ปภ.จำกัดนี่เองที่ผลิตซ้ำหายนะ : การเลือกสรรคุณภาพและการให้บริการภายใต้นโยบายขูดรีดและกีดกั้น ที่สร้างความได้เปรียบให้กับกลุ่มผู้ครองอำนาจและกีดกันประชาชนจากการมีส่วนร่วม

จากงานเขียนของ Acemoglu  และ Robinson ในหนังสือชื่อ Why […]

ปภ.จำกัดนี่เองที่ผลิตซ้ำหายนะ :: สถาปนาองค์กรแห่งอำนาจนิยม อำนาจที่ไม่เห็นหัวประชาชน

การสถาปนาองค์กรแห่งอำนาจนิยมเป็นเป้าหมายอันล้ำลึกของแทบ […]