ดับไฟ ด้วยถังดับเพลิง

การใช้งาน ถังดับเพลิง Laughing

หลักที่ต้องมีสติในการปฏิบัติ ง่ายมาก เพียงแค่จำขั้นตอน ตามลำดับ คือ ดึง , ปลด , กด , ส่าย


1. ดึง คือ ดึงสลักล็อคออก2. ปลด สายฉีด ชี้ไปที่ ฐานของกองไฟ …. อย่าไปฉีดที่เปลวไฟ…. เพราะไฟจะไม่ดับ… เปลืองน้ำยา….


 

3. กด คาน เพื่อให้น้ำยาดับเพลิงพุ่งออกมาจากหัวฉีด….


 

4. ส่าย หัวสายฉีด…. ให้น้ำยาดับเพลิงพ่นออกไปได้ทั่วๆ