การตรวจสอบสายไฟฟ้าในบ้านเมื่อบ้านถูกน้ำท่วม

การตรวจสอบสายไฟฟ้าในบ้านเมื่อบ้านถูกน้ำ้ท่วมขังเกิน 3 วัน อาจจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรในบ้านได้ ต้องเอาใจใส่แก้ไข ดูแล ดังนี้

1.ตรวจสอบจุดต่อสาย การเข้าสายต่างๆต้องแ่นหนา  ต้องขันให้แ่น

2.สังเกตุอุณหภูมิของสาย โโยสัมผัสที่ผิวฉนวนโโยหลังมือ  ถ้ารู้สึกอุ่นหรือร้อน  แสดงว่ามีสิ่งผิดปกติ  อาจเนื่องจากใช้ไฟเกินขนาดของสายหรือมีจุดต่อสายต่างๆไม่แ่น เช่น บริเวณปลั๊กไฟ  เต้ารับ  สวิตซ์ เป็นต้น

3.สังเกตุสีของเปลือกสาย ถ้าสายไฟฟ้าบางเส้นมีสีเปลี่ยนไป เช่นสีขาวเปลี่ยนเป็นสีคล้ำหรือมีฝุ่นจับมาก  แสดงว่ามีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ

4.ฉนวนของสายไฟฟ้า ต้องไม่มีการแตกกรอบ ไม่มีรอยไหม้ชำรุด

5.ตรวจสอบสายไฟฟ้าบริเวณที่ทะลุผ่านฝ้าเพดานหรือผนัง อาจมีรอยหนูแทะเปลือกสายไฟ  ทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรและเกิดไฟไหม้ได้

6.ตรวจสอบลักษณะสายไฟให้ทั่ว อย่าให้มีลักษณะบวม เปียกชื้น

—————-xxxxxx————