วิทยาการสาธารณภัย

ดร.วัฒกานต์ ลาภสาร (ปร.ด.สิ่งแวดล้อมศึกษา/มมส.)

การผูกขาดความปลอดภัยโดยรัฐราชการปรสิต ผลลัพธ์ที่ได้จากการเสียภาษีและระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย

การผูกขาดความปลอดภัยโดยรัฐราชการปรสิต มาพร้อมกับความก้า […]